Medicinskt ansvar

För att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds inom kommunens är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Kommunens ansvar som vårdgivare

Kommunen har en Medicinskt ansvarig som har ett övergripande ansvar för patientsäkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården. Medicinskt ansvarig ska se till att kommunen följer lagen samt följer upp verksamheterna för att säkra kvaliteten på insatserna som levereras.

Har du synpunkter eller klagomål?

Om du har synpunkter eller klagomål på den vård du eller dina närstående har fått kan du vända dig till den verksamhet där du eller dina närstående fått vård. Fungerar inte detta kan du vända dig till medicinskt ansvarig. Du kan också skicka in din synpunkt/klagomål via vår tjänst. 

 

Patientnämnden

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ett klagomål. I alla regioner finns en patientnämnd som är en fristående och opartisk myndighet som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. 

Kontakta patientnämnden: patientnamnden@vgregion.se 

Mer information finns på Patientnämndernas webbplats.

  Sidan uppdaterades: