Lämna klagomål på livsmedelshantering

Här kan du lämna in klagomål på livsmedelshantering, fyll i formuläret på denna sida och skicka in. 

Du kan lämna in klagomål på livsmedelshantering som inte har direkt koppling till att man blivit sjuk. Det kan till exempel vara om du har sett någonting som du tycker är dålig hantering av livsmedel eller ser någonting som inte stämmer. Det kan handla om att livsmedel förvaras för varmt, att det är smutsigt i köket eller att information om maten inte stämmer med det du fått på tallriken.

 När du skickar in ett klagomål på livsmedelshantering tas det emot och hanteras av miljöenheten.

 Du kan lämna ditt klagomål anonymt. Men lämnar du inga kontaktuppgifter kan vi inte ge dig återkoppling på hur det går i ärendet. Det finns också en risk att vi inte kan gå vidare i ärendet, då vi ibland behöver ställa kompletterande frågor för att kunna gå vidare.

Misstänker du matförgiftning ska du istället fylla i formuläret om matförgiftning

Har du fått en allergisk reaktion ska du istället fylla i formuläret om allergisk reaktion

Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Ja
Nej
Ja
Nej
Alla inkomna uppgifter, även dina kontaktuppgifter, registreras i vårt datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.
  Sidan uppdaterades: