Marstrand - kaj stängd för trafik

Kaj stängs på Marstrand från och med juni 2018 - tillsvidare

Omkring 80 meter kaj på Marstrandsön norr om färjeläget, har stängts av för biltrafik och tung trafik. Anledningen är att vi har hittat skador på stolparna som kajen vilar på. Avstängningen görs med hjälp av blomsterurnor och sittbänkar vilket alltså betyder att gående och cyklister även fortsättningsvis är välkomna att gå på den aktuella delen av kajen.

Dykningar genomfördes under sommaren 2018 för att utreda dels området som nu spärrats av men också ytterligare kajer norrut. Den del av kajen som stängts av byggdes strax efter andra världskriget och renoverades senast 2004. Dykföretaget undersökte om de renoveringarna som gjordes är tillräckliga eller om ytterligare insatser krävs. 

Kontaktperson: Filip Johansson Kungälvs kommun

Arbetet med att åtgärda kajen kan du följa här!

  Sidan uppdaterades: