Vägarbeten och trafikstörningar

Här finns information om pågående och planerade trafikstörningar på våra gator, gång- och cykelvägar. Det går att prenumerera på sidan genom att fylla i en e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan"

9 oktober till 12 oktober 2023

Granvägen VA-arbete

3 oktober till den 5 oktober 2023

Arntorp — gång- och cykelbana avstängd

2 oktober till 6 oktober 2023

VA-arbete i Komarken

2 oktober till 30 november 2023

Karebyvägen

4 oktober till 6 oktober

Strandgatan - ett körfält avstängt

2 oktober

Dagvattenarbete på Mariebergsvägen/ Häljeröds vägen - ett körfält avstängt

9 oktober till 26 oktober

E6 i stenungsund avstängd. Trafiken ombeds köra E45 och RV44 via Trollhättan

Stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet har rasat. Skredet är cirka 700x200 meter. Vägen är helt avstängd i båda riktningar. Området är avspärrat.

Christian den IV:s väg, VA-arbete

11 september till 6 oktober 2023

Gamla Kungälvsvägen avstängd i etapper

29 augusti till 31 december 2023

Vävra — Tjuvkil, gång- och cykelbana

augusti 2023 till juni 2024

Diserödsvägen - gång- och cykeltrafik

21 augusti till 30 december 2023

Nätstigen delvis avstängd

7 augusti — 30 november

Nätstigen VA och el-arbete

augusti 2023 — hösten 2023

Tungevägen Ytterby gång- och cykelbana

20 mars — 31 oktober 2023

Hällebergsgatan-Tornhagagatan

24 oktober 2022 — Oktober 2023

Ringensvarv

25 maj — tillsvidare

Fiskhamnen

25 maj — tillsvidare

Djuphamnskajen

25 maj — tills vidare

Hansagatan

6 december 2021 — 9 februari 2024

Strandgatan och Västra gatan - Klocktornet

15 februari 2021 — 31 december 2023

Marstrand - kaj stängd för trafik

2018 — Tillsvidare