Avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem

Taxan för vad en plats i barnomsorgen kostar gäller för förskolor, fritids och pedagogisk omsorg som till exempel familjedaghem. Barnomsorgsavgiften är fördelad över årets alla 12 månader.

Så räknas din avgift ut

När ditt barn går i förskola, familjedaghem eller fritidshem beräknas din avgift utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt). Om hushållet tillsammans har en inkomst på 46 080 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1382 kronor för barn under tre år och 922 kronor för barn över tre år. 


Om du har flera barn i förskolan

Om du har flera barn i förskola betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt tabellen nedan. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Barn 1:      3 procent av inkomsten, högst 1382 kr/mån
Barn 2:     2 procent av inkomsten, högst 922 kr/mån
Barn 3:      1 procent av inkomsten, högst 461 kr/mån

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år och fram till höstterminen det år barnet börjar förskoleklass eller skola. Den allmänna förskolan motsvarar 15 timmar/vecka, gäller under skolans läsårstider och är avgiftsfri. En avgift tas dock ut under skolloven.

Med omsorgstid utöver allmän förskola
Barn 1:      2,4 procent, högst 1094 kr/mån
Barn 2:     1,6 procent högst 735 kr/mån
Barn 3:     0,8 procent, högst 366 kr/mån

 

Skolbarn

Gäller från och med höstterminen det år barnet börjar i förskoleklass/skola till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Gäller för barn i fritidshem
Barn 1:       2 procent, högst 922 kr/månad
Barn 2:      1 procent, högst 461 kr/månad
Barn 3:      1 procent, högst 461 kr/månad

Läs hela taxan som PDF-fil

 

Syskonrabatt

Har du flera barn som behöver barnomsorg kan du få syskonrabatt. Rabatten gäller barn i samma hushåll även om de är biologiska syskon eller inte. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga taxans högsta belopp.


Anmäl alltid ändrad inkomst

När ditt barn får en förskoleplats ska du lämna uppgifter om din inkomst. Detta ska även göras om din inkomst förändras. Om dessa uppgifter inte lämnas, dras barnomsorgsavgiften enligt maxtaxans inkomsttak som för närvarande är 46 080 kronor brutto i sammanlagd inkomst per månad. Den nya avgiften börjar gälla månaden efter att du anmält förändringarna.

  Sidan uppdaterades: