Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Kungälvs kommun använder sig av maxtaxa. Det betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift baserat på hushållets inkomst. Från 1 januari 2024 betalar du maxbeloppet om hushållet innan skatt tjänar 56 250 kr eller mer. Avgiften betalas per månad och under 12 månader oavsett om platsen används eller inte.

När ditt barn går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem beräknas din avgift för barnomsorg utifrån hushållets totala inkomst före skatt. Avgiften betalas per månad och under 12 månader. Avgiften betalas även de veckor under sommaren som många förskolor har stängt och oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte.

Så beräknas din avgift

När du ansöker om plats för barnomsorg behöver du lämna uppgifter om din inkomst. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift betalar du automatiskt den högsta avgiften. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 250 kronor i månaden eller mer under 2024 betalar du den högsta avgiften. Inkomsttalet regleras varje år av ett statligt index. Det innebär att avgifterna ändras från och med 1 januari varje år.

De familjer som har en inkomst lägre än 25 % av det årliga prisbasbeloppet betalar ingen avgift.

Om du har flera barn i förskola betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. Om du har fyra barn eller fler betalar du endast avgift för de tre yngsta barnen.

Räkna ut din avgift

Anmäl alltid ändrad inkomst

Om familjens inkomst ändras eller om familjeförhållanden ändras ska du lämna in en ny inkomstuppgift i e-tjänsten för barnomsorg. Om inkomstförändringen påverkar din avgift börjar den gälla månaden efter att du anmält ändringarna.

Avgift för barn 1 till 2 år

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du 3 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 688 kr per månad.
 • För barn nummer 2 betalar du 2 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 125 kr per månad.
 • För barn nummer 3 betalar du 1 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 563 kr per månad.
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Avgift för barn över 3 år med mer är 15 timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år och fram till höstterminen det år barnet börjar förskoleklass eller skola har ditt barn rätt till avgiftsfri allmän förskola. Den allmänna förskolan motsvarar 15 timmar per vecka, gäller under skolans läsårstider och är avgiftsfri med undantag för barnomsorg under skolloven.

Kostnad för barnomsorg utöver de avgiftsfria 15 timmar per vecka och under skollov räknas ut på följande sätt:

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du 2,375 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 336 kr per månad.
 • För barn nummer 2 betalar du 1,595 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 897 kr per månad.
 • För barn nummer 3 betalar du 0,797 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 448 kr per månad.
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Avgift för barn 6-13 år i fritidshem

Ditt barn har rätt till fritidshem från och med höstterminen det år ditt barn börjar i förskoleklass eller skola till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du 2 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 125 kr per månad.
 • För barn nummer 2 betalar du 1 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 563 kr per månad.
 • För barn nummer 3 betalar du 1 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 563 kr per månad.
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Läs mer om fritidshem 

Vanliga frågor och svar om avgifter och betalning

Kan jag betala via autogiro eller e-faktura?

Ja, det går att betala barnomsorgsavgiften med autogiro och e-faktura.

Anmäl betalning via autogiro

Börja använda e-faktura

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, avgiften betalas tolv månader om året med start den dagen som barnet börjar i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Betalar jag avgift under inskolningstiden?

Ja, du betalar för platsen under inskolningen.

Betalar jag avgift när vi har semester eller när mitt barn är sjukt?

Ja, du betalar avgiften tolv månader om året även när platsen inte används.

  Sidan uppdaterades: