Var med och påverka

Kundcenter

Till kommunens kundcenter vänder du dig när du vill ha svar på frågor, få information, vägledning eller bara lämna synpunkter. Vanliga frågor handlar om bygglov, aktuella planer, miljö- och hälsoskydd, parkering och borgerliga vigslar. Kundcenter finns i Stadshusets entré eller på telefon 0303-23 80 00.

Medborgarstämmor

Medborgarstämmorna är till för att du som medborgare och våra politiker ska kunna mötas och diskutera aktuella frågor. Har du synpunkter på barnomsorgen, frågor om äldreomsorg eller vill diskutera cykelvägar är detta en mötesplats för dig.

Stämmorna kommer att genomföras en gång om året. Stämmorna är indelade efter kommundelarna och leds av kommunordförande och vice kommunordförande. Vår förhoppning är att stämmor ska vara en bra kanal mellan medborgare och kommun.

Synpunkter och klagomål

Låt oss veta vad du tycker! Lämna dina synpunkter via vårt formulär, e-post, telefon, via blankett som du skriver ut och fyller i eller via ett besök.
Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre – varje dag! 

Här kan du lämna synpunkter till oss

Rapportera missförhållanden enligt visselblåsarlagen

Kungälvs kommun har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden inom Kungälvs kommun. Det är en gemensam kanal för Kungälvs kommun och Kungälv Energi AB.

Visselblåsarfunktion

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel finns två olika sätt att överklaga det på, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, till exempel beslut om bygglov och socialt bistånd, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är enbart den som berörs av beslutet som kan överklaga.

Överklagandet ska ske skriftligt till den kommunala nämnd som fattat beslutet. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum du fick beslutet.

Laglighetsprövning

Du kan överklaga ett beslut som du anser kommit till på ett felaktigt sätt genom att begära en så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum som protokollet har justerats och satts upp på kommunens officiella anslagstavla i Stadshuset.
Ett beslut kan sluta att gälla om det kommit till på ett felaktigt sätt, strider mot lag, är mer än vad kommunen har rätt att fatta beslut om eller fattats av fel kommunalt organ. Förvaltningsdomstolen kan endast återkalla beslutet, inte fatta ett nytt beslut.

  Sidan uppdaterades: