Upphandling och inköp

Kungälvs kommun har en central upphandlingsenhet som stöttar alla kommunens verksamheter och tecknar avtal för varor, tjänster och entreprenader.

Upphandlingsenheten fungerar som projektledare i ett upphandlingsarbete där verksamheten är kravställare och medverkar under hela förloppet. En upphandling kan resultera i ett ramavtal, objektsavtal eller leveransavtal.

Ramavtal

Ett ramavtal tecknas inom de områden där regelbundet återkommande inköp görs exempelvis olika förbrukningsmaterial och återkommande tjänster.

Alla kommunens ramavtal är samlade i Visma Proceedos avtalsdatabas.

Länk till Proceedo - För inloggningsuppgifter till att titta kontakta upphandling@kungalv.se

Objektsavtal

Objektsupphandlingar är enstaka inköp som inte återkommer regelbundet, till exempel specialfordon.

Leveransavtal

Ett leveransavtal innebär att alla villkor är fastlagda för en bestämd tidsperiod, till exempel ett IT-system eller serviceavtal.

Två personer skakar hand

Bli leverantör till Kungälvs kommun

Alla är välkomna att lämna anbud. Alla upphandlingar som genomförs för Kungälvs kommun, enligt lagen om offentlig upphandling, annonseras via offentliga databaser. Där hittar du all information om pågående upphandlingar för att kunna lämna anbud.

Digital tjänst för direktupphandling

Genom vår e-tjänst kan företag nu anmäla sig till kommunens register för direktupphandling och underlätta för kommunens verksamheter att hitta små och medelstora företag i regionen.

Skicka faktura till kommunen

För att effektivisera våra processer och samtidigt minska miljöpåverkan ser vi gärna att våra leverantörer i så stor utsträckning som möjligt skickar e-faktura till oss.

Bli privat utförare enligt LOV

Valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem) innebär att invånare i Kungälvs kommun som har beviljats hemtjänst i det ordinära boendet har rätt att välja vem (kommunen eller privat utförare) som ska utföra hemtjänstinsatserna.

Pågående och planerade upphandlingar

En enklare upphandlingsprocess tar minst tre månader från planering till avtal och en mer komplex upphandling kan pågå upp till ett par år beroende på hur stort förarbetet är.

Regler för upphandling

Upphandlingar som kommunen genomför styrs av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Kommunen ska följa lagen vid i stort sett alla former av inköp.

Ska du utföra uppdrag hos Kungälvs kommun?

Då är det bra att du känner till att vi på Kungälvs kommun arbetar förebyggande tillsammans med Skatteverket.