Anpassad skola

Anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och anpassad utbildning för vuxna vänder sig till personer med intellektuell funktions­nedsättning.

 Lättläst:

I anpassad grundskola går personer som inte 


kan gå i vanlig skola.


 

Obligatorisk anpassad grundskola

Obligatorisk anpassad grundskola är till för barn 


som inte kan gå i vanlig grundskola.


I den obligatoriska anpassad grundskolan finns


anpassad grundskola och träningsskola.


 

I anpassad grundskola går barn som har 


en lätt utvecklingsstörning.


 

I träningsskolan går barn som inte 


kan gå i anpassad grundskola.

 

I Kungälv finns anpassad grundskola och träningssärskola.

Vill du veta mer?

Kontakta kundcenter

på telefonnummer 0303-23 80 00


Anpassad grundskola

Anpassad grundskola, som tidigare kallades särskola, är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Trekungagymnasiet 

Den anpassade gymnasieskolan i Kungälv heter Trekungagymnasiet. Utifrån läroplanen och kursplanernas krav utformar vi tillsammans med dig din utbildning, med utgångspunkt från dina förutsättningar och behov.

Här kan du läsa mer om Trekungagymnasiet

Anpassad utbildning för vuxna

Den anpassade utbildningen för vuxna erbjuder studier som motsvarar anpassad grundskola och anpassad gymnasie­skola. Utbildningen vänder sig till vuxna med intellektuell funktions­nedsättning.

Här kan du läsa mer om anpassad utbildning för vuxna

  Sidan uppdaterades: