Anpassad skola

 Teckenspråk:


Särskolan är till för barn och ungdomar som inte bedöms kunna klara den vanliga undervisningen. Särskoleklasser finns vid ett par grundskolor och vid gymnasiet, men man kan också gå tillsammans med andra elever i vanlig klass.


Om du vill veta mer om förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


 Lättläst:

I anpassad grundskola går personer som inte 


kan gå i vanlig skola.


 

Obligatorisk anpassad grundskola

Obligatorisk anpassad grundskola är till för barn 


som inte kan gå i vanlig grundskola.


I den obligatoriska anpassad grundskolan finns


anpassad grundskola och träningsskola.


 

I anpassad grundskola går barn som har 


en lätt utvecklingsstörning.


 

I träningsskolan går barn som inte 


kan gå i anpassad grundskola.

 

I Kungälv finns anpassad grundskola och träningssärskola.

Vill du veta mer?

Kontakta kundcenter

på telefonnummer 0303-23 80 00


Anpassad grundskola

Anpassad grundskola, som tidigare kallades särskola, är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Träningsskola

Inom anpassad grundskola finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

 

Trekungagymnasiet 

Den anpassade gymnasieskolan i Kungälv heter Trekungagymnasiet. Utifrån läroplanen och kursplanernas krav utformar vi tillsammans med dig din utbildning, med utgångspunkt från dina förutsättningar och behov.

Här kan du läsa mer om Trekungagymnasiet

  Sidan uppdaterades: