Korttidsvistelse

Genom en korttidsvistelse utanför hemmet får du som har en funktionsnedsätting möjlighet till miljöombyte och avkoppling, samtidigt som dina anhöriga får avlösning.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan ges till den som har en stor funktionsnedsättning och behöver miljöombyte och avkoppling. Den kan vara ett alternativ till avlösarservice i hemmet

Du kan få insatsen antingen för ett bestämt antal dygn per år eller för en bestämd tidsperiod.

Korttidsvistelse enligt LSS kan vara

  • Korttidshem - för alla åldrar
  • Stödfamilj - för barn och ungdomar
  • Lägervistelse - för ungdomar med autism/aspergers syndrom

Så här ansöker du om korttidsvistelse utanför hemmet, enligt LSS

Om du vill ansöka om korttidsvilstelse enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska du fylla i en blankett som du kan ladda ner här nedan.

Den ska skrivas under och skickas till:

Kungälvs kommun
Funktionshinderenheten
Stadshuset
442 81 KUNGÄLV

När du skickat in ansökan kommer du att bli kontaktad av en handläggare.

Blankett: Ansökan om insatser enligt LSS (pdf)


Korttidsvistelse enligt SoL

Korttidsvistelse kan även beviljas enligt SoL (socialtjänstlagen). 

Har du frågor om att ansöka om korttidsvistelse, kan du ringa och prata med en handläggare på Funktionshinderenheten. 

Du som är över 65 år och ansöker om korttidsvistelse enligt SoL ska vända dig till Äldreomsorgen.

  Sidan uppdaterades: