Korttidsvistelse

Genom en korttidsvistelse utanför hemmet får du som har en funktionsnedsätting möjlighet till miljöombyte och avkoppling, samtidigt som dina anhöriga får avlösning.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan ges till den som har en stor funktionsnedsättning och behöver miljöombyte och avkoppling. Den kan vara ett alternativ till avlösarservice i hemmet

Du kan få insatsen antingen för ett bestämt antal dygn per år eller för en bestämd tidsperiod.

Korttidsvistelse enligt LSS kan vara

  • Korttidshem - för alla åldrar
  • Stödfamilj - för barn och ungdomar
  • Lägervistelse - för ungdomar med autism/aspergers syndrom

Så här ansöker du om korttidsvistelse utanför hemmet, enligt LSS

Använd vår digitala tjänst för att ansöka. Om du vill använda pappersblankett så finns den att ladda ner från tjänsten.

 Korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen för dig som är över 65 år

Använd vår digitala tjänst för att ansöka. Om du vill använda pappersblankett så finns den att ladda ner från tjänsten.

Har du frågor om att ansöka om korttidsvistelse. ring vårt kundcenter. De kan svara på mycket och kopplar vidare om frågorna är mer specifika.

  Sidan uppdaterades: