Fridhem

Fridhems förskola öppnade 1975 men en helt ny byggnad stod klar för Fridhems förskola 2023.

Om vår verksamhet

Förskolan ligger centralt på Tvetgatan men har samtidigt nära till Fontinskogen. Lokalerna är fräscha, välplanerade och ljusa. Förskolan har en stor gård indelad i två sektioner som bjuder in till lek och olika aktiviteter.

På förskolan har finns fyra hemvister som heter: Opal, Rubin, Safir och Topas. I varje hemvist finns två barngrupper; en för yngre och en för äldre barn.

På vår förskola erbjuder vi en utbildning som är rolig, trygg, lärorik och lustfylld. Vi lägger stor vikt vid en god språkutveckling och har ett eget Språkotek.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: