Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Kungälvs kommun får du själv välja vilken skola ditt barn ska gå på. Är du nyinflyttad och ska välja skola eller önskar byta skola kan du använda kommunens e-tjänst. Ditt barn har skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sex år till och med vårterminen det år ditt barn går i nionde klass.

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform för sexåringar som omfattar minst 525 timmar per år. Förskoleklasser finns på alla F-6 skolor. Alla blivande sexåringar får erbjudande om att söka till förskoleklass under våren det år barnet fyller sex år. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Grundskola

Som nyinflyttad till Kungälvs kommun ansöker du om kommunal skola via E-tjänsten NY SKOLA, du behöver ingen inloggning för ansökan. Du kan ansöka om skolplacering tidigast tre månader innan det datum du önskar placering för ditt barn. Om ditt barn inte är folkbokförd i Kungälvs kommun på den nya adressen behöver du skicka in en kopia på hyresavtal/köpekontrakt som styrker er nya folkbokföringsadress. Det ska skickas till kommun@kungalv.se.

Går ditt barn i skolan i Kungälvs kommun idag och du vill byta skola inom kommunen ansöker du också via E-tjänsten NY SKOLA. Om vårdnadshavare saknar BankID, inte har svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter görs ansökan via blankett.

För skolbyten mellan kommunala skolor i Kungälv gäller nedan:

  • Bytesperioden för kommunala skolor inför höstterminen 2024 är öppen och stänger 22 april.
  • Du kan ansöka om skolbyten en gång per termin.
  • Byten mellan kommunala skolor görs endast i skolbytesperioden med skolstart kommande termin.
  • Vid placering på önskad skola, förloras automatisk platsen på nuvarande skola.
  • Ansökan är bindande vilket innebär att det inte går att ta tillbaka ansökan när skolbytesperioden har stängt.
  • Kommunen utgår från ett antal urvalskriterier vid bedömning av inkomna ansökningar om skolbyten, för mer information se Kungälvs kommuns riktlinjer för skolplaceringar.
 Riktlinjer för skolplaceringar

Saknar du BankID eller har skyddade personuppgifter kan du kontakta Kundcenter som hjälper dig med ansökan (kontaktuppgifter ser du längst ner på sidan)

Friskolor

Man har rätt att välja skolgång i en fristående grundskola, men ansökan görs då direkt till berörd skola eftersom att de har sina egna regler och intagningsrutiner. Så önskar du gå på en fristående skola måste du kontakta den skolan.

Länk till friskolorna med kontaktuppgifter finns här

I Kungälv finns det 17 kommunala och 5 fristående grundskolor. Hitta information om skolorna via kartan (gröna ikoner på kartan visar kommunala skolor, blågröna ikoner visar fristående skolor) eller välj skola i listan nedan.

Våra grundskolor

  Sidan uppdaterades: