Grundskola och förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform för sexåringar som omfattar minst 525 timmar per år. Förskoleklasser finns på samtliga F-6 skolor. Alla blivande sexåringar får erbjudande om att söka till förskoleklass under våren det år barnet fyller sex år. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018

  Sidan uppdaterades: