Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Kungälvs kommun får du själv välja vilken skola ditt barn ska gå på. Är du nyinflyttad och ska välja skola eller önskar byta skola kan du använda kommunens e-tjänst. Ditt barn har skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sex år till och med vårterminen det år ditt barn går i nionde klass.

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform för sexåringar som omfattar minst 525 timmar per år. Förskoleklasser finns på alla F-6 skolor. Alla blivande sexåringar får erbjudande om att söka till förskoleklass under våren det år barnet fyller sex år. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Grundskola

Som nyinflyttad till Kungälvs kommun ansöker du om kommunal skola via E-tjänsten NY SKOLA du behöver ingen inloggning för ansökan.

Går ditt barn i skolan i Kungälvs kommun idag och du vill byta skola inom kommunen ansöker du också via E-tjänsten NY SKOLA. Inloggning med BankID behövs för skolbyte, samt för uppsägning av plats. Logga in i E-tjänsten och gå till "Min sida" och "Mina Placeringar" för skolbyte och uppsägning/utflyttning.
Är ni två vårdnadshavare behöver båda logga in och bekräfta önskan om skolbyte digitalt i tjänsten.

Saknar du BankID eller har skyddade personuppgifter kan du kontakta Kundcenter som hjälper dig med ansökan (kontaktuppgifter ser du längst ner på sidan)

 E-tjänst förskola, skola, fritidshem

Friskolor

Man har rätt att välja skolgång i en fristående grundskola, men ansökan görs då direkt till berörd skola eftersom att de har sina egna regler och intagningsrutiner. Så önskar du gå på en fristående skola måste du kontakta den skolan.

Länk till friskolorna med kontaktuppgifter finns här

I Kungälv finns det 17 kommunala och 5 fristående grundskolor. Hitta information om skolorna via kartan (gröna ikoner på kartan visar kommunala skolor, blågröna ikoner visar fristående skolor) eller välj skola i listan nedan.

Våra grundskolor

  Sidan uppdaterades: