Guddeby – Lilla Risby

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Guddeby och Lilla Risby.

Byggtid: november 2021 — december 2023
Status: Projektering
Projektör: Totalentreprenör Västmark Entreprenad AB
Entreprenör: Totalentreprenör Västmark Entreprenad AB
Projektledare: Simon Samuelsson,

2023-09-12

Byggnationen av pumpstation i Guddehjälm och i Lilla Risby fortlöper

Det är fortsatt ingen tillträde på en fastighet i Ekelöv ärendet hanteras i Mark- och miljööverdomstolen.

 

2023-03-22

Projektet kommer inte vidare just nu

I nuläget har kommunen inte tillträde till en fastighet i Ekelöv. Detta hanteras nu i mark och miljööverdomstolen. Skanska har avslutat sina arbeten och den kvarvarande sträckan kommer att utföras när kommunen har tillträde. Under våren kommer man att även att påbörja arbetet men en byggnation av avloppspumpstation bredvid gasstationen vid infarten till Guddehjälm. En avloppspumpstation kommer även att byggas i Lilla Risby. Entreprenör för avloppspumpstationerna är Västmark Entreprenad AB.

2022-10-10

Ledningar klara efter årsskiftet

Arbeten med VA-ledningar fortsätter och beräknas vara färdiga under Februari 2023. Under 2023 kommer man även påbärja byggantionen av pumpstationer. En i Guddeby och en i Lilla Risby

2022-02-11

Uppdatering februari

Pågående schaktarbeten i Bredsten.

2021-12-03

Uppdatering december

Nu inleds förberedande arbeten med svetsplatser i Bredsten.

2021-10-04

Uppdatering tidsplan och upphandling

Sträckan Björkås — Guddeby, Guddeby — Lilla Risby, Lilla Risby — Vävra är upphandlade som en entreprenad. Arbetet med ledningsförläggning kommer att  påbörjas i november med startpunkt i Björkås. Arbetet påbörjas därefter i Guddeby — Lilla Risby fram emot december. Arbetet för sträckan Lilla Risby — Vävra påbörjas i mars 2022. Tiderna är ungefärliga och kan ändras. Arbeten med samtliga tre sträckor kommer att ske parallellt.

2021-09-24

Uppdatering byggstart

Utsättning av arbetsområdet pågår. Kommunen och Skanska kommer att dela etablering på Guddeby gård. Etablering väntas ske första november 2021. Gräv- och rörtryckningsarbeten väntas fortfarande påbörjas i mitten av november.

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-07-02

Uppdatering överklagan

Förvaltningsrätten gick på kommunens linje som nu har skrivit kontrakt med Skanska Sverige AB. I augusti kommer man att påbörja förarbeten med utsättning av arbetsområden och etableringsytor. Gräv- och rörtryckningsarbeten är planerade att börja i november. Skanska har för avsikt att börja med arbeterna vid Björkås och jobba sig bort mot Vävra.

2021-04-28

Sträckan överklagad

Upphandlingen för sträckan Björkås - Vävra har blivit överklagad. Entreprenaden kan inte starta förens överklagadeproscessen haft sin gång. Överklagandeprocessen kan ta flera månader.

2021-04-21

Upphandlingen är avslutad

Sträckan Björkås - Vävra är nu tilldelad. Vinnande entreprenör är Skanska. Nu avvaktar vi de 10 besvärsdagar för att se om tilldelningen blir överklagad.

2021-02-04

Sträckan upphandlas just nu

Entreprenaden är nu ute på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Sprid till vänner och bekanta i området utmed ledningen om att den här sidan finns och att den går att prenumerera på. När bygget börjar kommer vi i första hand att informera er den här vägen.

2020-06-16

Flera sträckor upphandlas samtidigt

Projekteringshandlingarna som företaget WSP tagit fram åt kommunen granskas just nu. Hela sträckan från Björkås till Vävra kommer att upphandlas som en enda entreprenad. Men informationen på den här sidan kommer även i fortsättningen att koncentrera sig på sträckan mellan Guddeby och Lilla Risby i första hand. Följ den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när den här sidan uppdateras med ny information.   

2020-01-29

Välkommen till sidan om VA mellan Guddeby och Lilla Risby

Om du bor utmed den här sträckan, är fastighetsägare, markägare, entreprenör eller bara intresserad av utvecklingen i området så är den här sidan rätt för dig. Fyll i din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan" så får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras.

Du hittar frågor och svar om utbyggnaden av VA här

Om projektsidan

På den här projektsidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan de två platserna i rubriken. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: