Om ett barn far illa

Om du är orolig för hur ett barn eller ungdom mår eller har det hemma bör du som privatperson göra en anmälan om oro. En så kallad orosanmälan. Om du möter barnet i ditt arbete ska du göra en anmälan.

Du som anmäler som privatperson

Om du misstänker att ett barn eller ungdom i din närhet mår dåligt eller har det jobbigt hemma bör du anmäla detta till socialtjänsten i den kommun barnet är skrivet. Du kan vara helt anonym men tänk då på att du inte i något skede i kontakten med myndigheten berättar om vem du är. Om du gör det kan vi inte hålla dig anonym.

Det finns flera sätt att göra din anmälan på:

  • Socialtjänstens gemensamma mottagning som är öppen måndag till torsdag 09:00-16:30 fredagar 09:00-16:00. Telefonnummer: 0303-23 93 77
  • Via vår digitala tjänst som är öppen måndag till torsdag 09:00-16:30 fredagar 09:00-16:00
  • Andra tider på dygnet, kvällar och helger ska du vända dig till socialjouren i Göteborg 031-3658700

Du som helst vill använda en pappersblankett kan skriva ut den från vår digitala tjänst här ovan. Du kan också få blanketten i vårt kundcenter i stadshuset. Blanketten ska antingen lämnas in till stadshuset eller postas till kommunen. Använd inte e-post då det kan försämra sekretessen runt ärendet.

Besöksadress till stadshuset är Ytterbyvägen 2 i Kungälv. Stadshuset är öppet måndag till torsdag 8.00–16:30 och fredagar, och dag före helgdag 8.00–16:00
Postadressen till kommunen är:
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv

Du som träffar barn i ditt arbete

Du som möter barn och ungdomar genom jobbet är enligt socialtjänstlagen skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Det räcker alltså med en misstanke, då har du anmälningsplikt och du kan inte vara anonym.

Det finns flera sätt att göra din anmälan på:

  • Socialtjänstens gemensamma mottagning som är öppen måndag till torsdag 09:00-16:30 fredagar 09:00-16:00. Telefonnummer: 0303-23 93 77
  • Via vår digitala tjänst som är öppen måndag till torsdag 09:00-16:30 fredagar 09:00-16:00

Andra tider på dygnet, kvällar och helger ska du vända dig till socialjouren i Göteborg 031-3658700 Använd inte e-post då det kan försämra sekretessen runt ärendet.

Stöd till dig som anmäler

Socialstyrelsen har tagit fram information och stöd till dig som anmäler. Den vänder sig i första hand till dig som jobbar med barn.

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag om jag ska anmäla?

Om du är osäker kan du alltid ringa socialtjänstens gemensamma mottagning och få råd.

Vad skriver jag i min anmälan?

I anmälan beskriver du vilket barn det handlar om, vad du sett och varför du är orolig. Konkret och detaljerat information gör det lättare för socialtjänsten att gå vidare.

Vad händer efter att jag lämnat en anmälan?

När vi får in en anmälan så gör socialtjänsten direkt en så kallad förhandsbedömning. Den görs för att bestämma om vi ska göra en utredning tillsammans med familjen. Om vi bestämmer oss för att gå vidare kommer vi prata med barnet och vårdnadshavare och även andra personer som är viktiga för barnet. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

I de samtalen fokuserar vi på:

  • Vad barnet behöver
  • Vårdnadshavarnas möjligheter att fylla barnens behov
  • Familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och vårdnadshavarna.

Inom fyra månader efter en anmälan ska det finnas ett förslag på vilken hjälp vi tror barnet kan behöva. Om det finns misstanke att barnet har blivit utsatt för ett brott kanvi behöva göra en polisanmälan.

Får jag information om vad som händer efter min anmälan?

Socialtjänstens arbete fokuserar kring barnet och familjen. Är du yrkesverksam kan du ha rätt att få viss information om hur det går. Som privatperson har du inte den rätten.

Behöver du som förälder hjälp och stöd?

Kommunen erbjuder en rad olika typer av hjälp för dig som vårdnadshavare.
På familjesidorna finns allt om detta.

  Sidan uppdaterades: