Idrottsrådet

Idrottsrådet verkar för en bättre dialog mellan idrotten i Kungälv och kommunen. Idrottsrådet består av minst 6 representanter från olika idrottsföreningar i Kungälv.

Idrottsrådets uppgift är att:

  • Vara språkrör för idrotten i Kungälv med syfte att öka dialogen mellan politiker, tjänstepersoner och idrottsföreningar
  • Dela information med varandra

Ett nytt idrottsråd utses varje höst i samband med Kungälvsidrottens idrottskonferens.

Så kontaktar du idrottsrådet

Som idrottsledare kan du påverka idrottsrådets ”dagordning”. Kontakta någon av ledamöterna om du vill aktualisera någon fråga.

Samsyn föreningar i Kungälv

Idrottsrådet har tillsammans med föreningar, Riksidrottsförbundet SISU Idrottsutbildarna (RF-Sisu) och kommunen arbetat fram ett avtal för underlätta för barn och ungdomar att multiidrotta. Läs mer om det här.

Kontaktpersoner i idrottsrådet

Kontakta Idrottsrådet via Epost: idrottsradet@gmail.com

Sven Åke Berglie, Ordförande
E-post: svenakeberglie@gmail.com
Telefon: 0725-31 54 30

Seppo Vaihela, Ledamot
E-post: seppo.vaihela@gmail.com
Telefon: 0768-40 14 64

Anders Johansson, Ledamot
E-post: anders.per.johansson@arbvux.goteborg.se
Telefon: 0703-22 72 23

Hans Sjöström, Ledamot
E-post: hans.sjostrom@teliacompany.com
Telefon: 0705-29 65 06

Anna-Karin Larsson, Ledamot
E-post: akyngwe@hotmail.com
Telefon: 0793-13 43 20

Ken Gunnesson, Ledamot
E-post: gunnesson@gmail.com
Telefon: 0729-73 34 66

Gustav Hessfelt
E-post: gustav.hessfelt@ifkgoteborg.se
Telefon: 031-7037322

Adjungerade till idrottsrådet:
  • Anna Vedin (M)
  • Patrik Ryberg (SD)
  • Britta Malmberg (M)
  • Eva Irjasdotter Sjögren (SD)
  • Verksamhetschef lokaler och anläggningar
  • Fritidskonsulent
  Sidan uppdaterades: