Idrottsrådet

Idrottsrådet verkar för en bättre dialog mellan idrotten i Kungälv och kommunen. Idrottsrådet består av minst 6 representanter från olika idrottsföreningar i Kungälv.

Idrottsrådets uppgift är att:

  • Vara språkrör för idrotten i Kungälv med syfta att öka dialogen mellan politiker/tjänsteperson och idrottsföreningar
  • Dela information med varandra.

Ett nytt idrottsråd utses varje höst i samband med Kungälvsidrottens idrottskonferens.

Så kontaktar du idrottsrådet

Som idrottsledare kan du påverka idrottsrådets ”dagordning”. Kontakta någon av ledamöterna om du vill aktualisera någon fråga.

Kontaktpersoner i aktuellt idrottsråd 2022

Kontakta Idrottsrådet via Epost: idrottsradet@gmail.com

Sven Åke Berglie
Ordförande
Telefon: 0725-31 54 30

Torbjörn Falk
Ledamot
Telefon: 0701-90 48 50

Seppo Vaihela
Ledamot
Telefon: 0768-40 14 64

Louise Olsson
Ledamot

Hans Sjöström
Ledamot 
Telefon: 0705-29 65 06

Anna-Karin Larsson
Ledamot
Telefon: 0739-02 73 98

Ken Gunnesson
Ledamot
Telefon: 0729-73 34 66

Adjungerade till idrottsrådet:
  • Anna Vedin (M)
  • Gun-Marie Daun (KD)
  • Ingela Rossi (S)
  • Matilda Jansson (L)
  • Susanne Jönsson (S)
  • Verksamhetschef lokaler och anläggningar
  • Fritidskonsulent
  Sidan uppdaterades: