Idrottsrådet

Idrottsrådet verkar för en bättre dialog mellan idrotten i Kungälv och kommunen. Idrottsrådet består av minst 6 representanter från olika idrottsföreningar i Kungälv.

Idrottsrådets uppgift är att:

  • Vara språkrör för idrotten i Kungälv med syfta att öka dialogen mellan politiker/tjänsteperson och idrottsföreningar
  • Dela information med varandra.

Ett nytt idrottsråd utses varje höst i samband med Kungälvsidrottens idrottskonferens.

Så kontaktar du idrottsrådet

Som idrottsledare kan du påverka idrottsrådets ”dagordning”. Kontakta någon av ledamöterna om du vill aktualisera någon fråga.

Kontaktpersoner i aktuellt idrottsråd 2021


Sven Åke Berglie
Ordförande
Telefon: 0725-31 54 30
E-post:berglie.svenake@telia.com

Torbjörn Falk
Ledamot
Telefon: 0701-90 48 50
E-post: torbjorn@ytterbymaskin.se

Seppo Vaihela
Ledamot
Telefon: 0768-40 14 64
E-post: seppo.vaihela@gmail.com

Göran Svensson
Ledamot
Telefon: 0706-80 20 64
E-post: goran.l.svensson@telia.com

Hans Sjöström
Ledamot 
Telefon: 0705-29 65 06
E-post:hans.sjostrom@teliasonera.com  

Anna-Karin Larsson
Ledamot
Telefon: 0739-02 73 98
E-post: ordforande@kareby.com

Ken Gunnesson
Ledamot
Telefon: 0729-73 34 66
E-post: gunnesson@gmail.com

Adjungerade till idrottsrådet:
  • Anna Vedin (M)
  • Gun-Marie Daun (KD)
  • Ingela Rossi (S)
  • Matilda Jansson (L)
  • Susanne Jönsson (S)
  • Verksamhetschef lokaler och anläggningar

 

 

  Sidan uppdaterades: