VA-uppgift

VA-uppgiften innehåller information om de kommunala ledningarna för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i anslutning till er fastighet samt en karta som visar ledningarnas läge.

VA-uppgift kan du beställa för att få information om servisledningars och förbindelsepunkters läge inför till exempel dränering eller annat arbete på fastigheten.

Blankett för beställning av VA-uppgift (pdf, nytt fönster)


Vid bygglov och bygganmälan

VA-uppgiften är en av handlingarna som ska bifogas vid bygglovsansökan vid nybyggnation, större tillbyggnad, upprättande av ytterligare lägenhet/bostadsenhet, byggnation av attefallshus eller friggebod avsedd för boende. VA-uppgiften tas fram av VA-enheten efter din ansökan inkommit och skickas till dig och till Bygglovenheten.

Mer information om handlingar vid bygglovsansökan.

  Sidan uppdaterades: