VA-uppgift

Den här sidan vänder sig till den som har eller vill ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp och behöver veta vart kommunens ledningar ligger.

Beställ VA-uppgift om du ska gräva på din tomt eller göra förändringar i ditt ledningssystem på din fastighet. VA-uppgiften innehåller information om de kommunala ledningarna för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i anslutning till din fastighet och visar fastighetens förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten ligger vanligtvis 50 centimeter utanför fastighetsgränsen och är den punkt där dina ledningar kopplas ihop med kommunens ledningar. 

VA-uppgiften ger ingen information om dina privata ledningar inne på tomten.  

Beställ VA-uppgift

Fyll i blanketten och skicka till kommunen via brev eller e-post. 

Blankett för beställning av VA-uppgift (pdf)

Om du ska söka bygglov eller göra en bygganmälan

VA-uppgift är en av handlingarna som ska bifogas vid bygglovsansökan för dessa åtgärder:

  • Nybyggnation
  • Större tillbyggnad
  • Upprättande av ytterligare lägenhet/bostadsenhet
  • Byggnation av attefallshus avsedd för boende

Tänk på att vissa åtgärder kan innebära tillkommande avgifter enligt kommunens VA-taxa. VA-uppgiften tas fram av VA-enheten efter din ansökan kommit in.

Läs mer om VA-avgifter här

Mer information om handlingar vid bygglovsansökan

  Sidan uppdaterades: