VA-uppgift

Den här sidan vänder sig till den som har eller vill ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp och behöver veta vart kommunens ledningar ligger. Då beställer du en VA-uppgift.

VA-uppgiften innehåller en karta och information om de kommunala ledningarna för dricksvatten, spill- och dagvatten (avlopp) i anslutning till din fastighet. Den visar också förbindelsepunkten, där dina och kommunens ledningar kopplas samman. Förbindelsepunkten ligger normalt cirka en halv meter utanför din fastighetsgräns.

VA-uppgift behövs:

  • Vid nybyggnation
  • Vid större tillbyggnad
  • När fler lägenheter eller bostadsenheter skapas
  • När attefall-hus byggs som ska användas för boende

Tänk på att vissa åtgärder kan betyda extra avgifter enligt kommunens VA-taxa. 

VA-uppgift kan också beställas ifall du ska du ska gräva på din tomt eller göra förändringar i ditt ledningssystem och inte vet var din förbindelsepunkt mot kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten finns.

Ungefär så här ser det ut när du beställer en VA uppgift. (.jpg 2.0Mb)

Tänk på att VA-uppgiften inte ger någon information om dina privata ledningar inne på tomten.

Läs mer om VA-avgifter här

Mer information om handlingar vid bygglovsansökan

  Sidan uppdaterades: