Hämtning av avfall på fastlandet, Marstrand och Klåverön

Dina hämtningsdagar ser du i kundportalen eller i appen Kungälv Avfall.

Appen Kungälv avfall finns tillgänglig för nedladdning i App Store och Google Play. Förutom att se dina hämtningsdagar kan du även få notifikation inför tömning.

App Store - Kungälv Avfall
Google Play – Kungälv Avfall

Om din ordinarie hämtning infaller på en helgdag kommer vi i vissa fall och hämtar ditt avfall en annan dag.

Hämtning av rest- och matavfall

Det finns flera olika intervaller för hämtning av mat- och restavfall. Du kan ha hämtning varannan vecka, var fjärde vecka, eller var sjätte vecka. Om du bor inom tätort kan du även ha hämtning varje vecka. Om du har hämtning var fjärde eller var sjätte vecka kan du kontakta kundcenter för att få reda på din startvecka.

Hämtning av rest- och matavfall för fritidshus

Hämtning av mat- och restavfall från fritidsboende sker under veckorna 20-36, eller 21-37 beroende på om du har hämtning jämn eller udda vecka.

Hämtning av förpackningar

Förpackningar i fyrfackskärl och tvåfackskärl hämtas en gång i månaden. Observera att dina tvåfackskärl kan tömmas på olika dagar.

Metallbehållaren töms varannan månad.

Avvikande hämtdagar vid högtider

Under storhelger och högtider kan vi behöva hämta ditt avfall andra dagar än vanligt. Detta informerar vi på denna sida och i våra nyhetsbrev som skickas ut till alla hushåll i kommunen tre till fyra gånger per år. Vid storhelger med ändrade hämtningsdagar annonserar vi dessutom i Kungälvsposten och vid behov på sociala medier.

Vecka 25 2024

Mat och restavfall

  • Du som normalt har hämtning måndag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat som vanligt.
  • Du som normalt har tömning tisdag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat måndag eller tisdag.
  • Du som normalt har hämtning onsdag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat under tisdagen.
  • Du som normalt har hämtning torsdag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat under onsdagen.
  • Du som normalt har hämtning fredag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat under torsdagen.

Tvåfackskärlen för förpackningar

  • Du som normalt har tömning måndag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat som vanligt.
  • Du som normalt har tömning tisdag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat måndag eller tisdag.
  • Du som normalt har tömning onsdag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat tisdag eller onsdag.
  • Du som normalt har tömning torsdag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat under onsdag eller torsdag.
  • Du som normalt har tömning fredag vecka 25 kommer få ditt avfall hämtat under torsdag.
  Sidan uppdaterades: