Stipendier och pris

Kungälvs kommun delar ut stipendier och priser för att belöna värdefulla insatser inom kultur och idrott. Du har möjlighet att nominera personer, organisationer eller företag. Priserna delas ut under högtidliga former.

I Kungälvs kommun delar vi årligen ut följande stipendier och priser: 

Riktlinjer för Kungälvs kommuns priser och stipendier

Idrottsstipendium och Idrottspris

Sedan flera år delar Kungälvs kommun ut ett idrottsstipendium. Från och med nu delas det ut ett idrottsstipendium och ett idrottspris. Syftet är att kunna uppmärksamma såväl lokala prestationer inom barn- och ungdomsidrotten som framgångar på riks- och världsnivå. Syftet är att belysa såväl bredden som spetsen inom Kungälvsidrotten.
Idrottsstipendiet syftar sig till att uppmärksamma och uppmuntra unga idrottsutövare eller ungdomsledare. 
Idrottspriset syftar till att uppmärksamma unika framgångsrika idrottsprestationer eller idrottsinsatser. 

Nominera kandidater gör du via kommunens e-tjänst. Sista dagen att nominera är 15 februari.

Nominera till Idrottsstipendet

Nominera till Idrottspriset


Kulturstipendium

En gång per år kan du söka Kungälvs Kommuns kulturstipendium om 10 000 kronor.
Stipendiet ges till person eller personer som visat prov på lovande förutsättningar att bidra till kulturlivet. För mer information om kulturstipendiet se regler för Kungälvs kommuns priser och stipendier.
Kungälvs kommuns utskott för bildning och lärande utser stipendiat.
Information om när och hur nomineringsförfarandet går till kommer på denna sida under våren 2023.

Kulturpris

Kungälvs Kommuns kulturpris delas ut en gång om året. Priset utgörs av en statyett eller annat konstverk. 

Priset går till den eller dem som på ett värdefullt sätt bidragit till kulturens områden såsom:

 • Litteratur
 • Musik
 • Bildkonst
 • Fotokonst
 • Konsthantverk
 • Teater
 • Dans
 • Textilkonst
 • Musei- och utställningsverksamhet
 • Lokalhistorisk forskning
 • Eller andra jämförbara områden.

Du kan nominera personer som bor eller är födda i Kungälvs kommun eller på annat sätt ha nära koppling till kommunen. Kungälvs kommuns bildningsutskott utser pristagare.

Blanketter finns att ladda ner i pdf-format. Nomineringen skickas till:
Registrator
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv

Sista dag för att nominera är 23 juni.

Här hittar du tidigare pristagare och stipendiater.

  Sidan uppdaterades: