Specialkost förskola och skola

Den här sidan vänder sig till dig som behöver ansöka om specialkost eller anpassad måltid i skolan och förskolan.

Specialkost på grund av matallergi eller matrelaterade symtom  

Allergi  

Om du eller ditt barn behöver specialkost på grund av allergi behöver du lämna in en ansökan. Allergin kan exempelvis vara mot mjölk eller ägg, soja, fisk, nötter och jordnöt.  Du behöver ett intyg på allergin från den läkare eller dietist som vårdar er. Intyget ska lämnas in senast en månad efter att vi börjat servera specialkosten. På intyget ska stå vad du eller ditt barn är allergisk mot och hur länge intyget är giltigt. Många allergier växter bort under barndomen och därför bör ansvarig läkare följa upp barnet regelbundet så att mat inte utesluts i onödan. När intyget inte längre är giltigt behöver du lämna in ett nytt intyg från behandlande läkare eller dietist för att du eller ditt barn ska få specialkost. Om du eller ditt barn har en allvarlig matallergi och kan ha behov av akutläkemededel behöver du prata med skolans eller förskolans rektor. Du behöver även lämna in blanketten för egenvård vid allergi till rektor. Blanketten finns i den digitala ansökan.

Korsreaktioner vid pollenallergi  

Eftersom korsreaktioner mot äpple, stenfrukt och morötter vid pollenallergi ofta ger lindriga besvär räcker det att livsmedlen i rå form utesluts ur kosten. Om du eller ditt barn behöver utesluta dessa i rå form ska du skriva det i ansökan men det krävs inte något intyg från läkare eller dietist. Om dessa livsmedel behöver uteslutas i tillagad form ska det däremot intygas av läkare eller dietist. 

Känslighet mot andra livsmedel  

Barn i förskolan kan ibland få besvär av andra livsmedel, till exempel jordgubbar och tomat och citrus. Besvären uppstår alltid av råa livsmedel, aldrig av tillagade. Dessa besvär beror inte på allergi och är inte farliga. Om ditt barn behöver undvika vissa råa livsmedel ska du lämna in en ansökan om specialkost. I ansökan skriver du vilka livsmedel som behöver undvikas, men det krävs inte intyg från läkare eller dietist. För att ditt barn ska få specialkost utan vissa livsmedel i tillagad form krävs däremot intyg från läkare eller dietist. 

Laktosintolerans  

Symtomen på laktosintolerans kan vara obehagliga men är inte farliga. De flesta som är laktosintoleranta klarar att äta en liten mängd laktos. De flesta maträtter som serveras inom förskola och skola innehåller en låg mängd laktos som de flesta personer med laktosintolerans tål. Om maten innehåller mer än 3 g laktos per portion serveras laktosreducerad kost till de som ansökt om detta. Laktosintolerans hos barn i förskolan är ovanligt och eventuella problem med magen bör alltid utredas av läkare. Du behöver därför lämna in ett intyg från läkare eller dietist för att ditt barn ska få laktosreducerad kost i förskolan. Om du eller ditt barn går i skolan krävs däremot inte intyg  för att få laktosreducerad kost. 

Celiaki  

Glutenfri kost erbjuds om du eller ditt barn har sjukdomen celiaki. Du behöver lämna in en ansökan och ett intyg från behandlande läkare eller dietist på att du eller ditt barn har celiaki för du eller ditt barn ska få glutenfri kost. Att på eget bevåg utesluta gluten ur kosten på grund av magproblem kan göra att den verkliga orsaken till magproblemen inte upptäcks. Därför erbjuds inte glutenfri kost om behovet inte kan intygas av vården.

Övriga skäl till specialkost  

Om du eller ditt barn behöver specialkost på grund av andra sjukdomar, till exempel diabetes, behöver du lämna in en ansökan och ett intyg från vården. I intyget ska finnas relevant information och det bör framgå hur länge intyget är giltigt. När intyget inte längre är giltigt behöver ett nytt intyg lämnas in för att få specialkost.

Anpassade måltider  

Behovsanpassade måltider 

Om du eller ditt barn behöver anpassningar av måltiderna på grund av till exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), kan du eller ditt barn få måltider anpassade efter behov. Rektor beslutar om anpassningar kring måltider och måltidsmiljö i skola och förskola. Detta sker i form av dialogmöte. (I förskolan görs alltid en individuell anpassning av måltiderna för barnet.) För skolelever i behov av anpassad måltid erbjudes i första hand en fast 5-dagars meny med alternativa maträtter. Förutom denna 5-dagars meny är eleven i behov av anpassad måltid också alltid välkommen att äta av maten som erbjuds i den vanliga serveringen. Vid ytterligare behov av anpassning av frukost, lunch eller mellanmål sker även detta i dialogmöte. 

Anpassade måltider av etiska och religiösa skäl  

Om du eller ditt barn behöver utesluta vissa livsmedel av skäl kopplade till någon av de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism erbjuds anpassade måltider. Den anpassade maträtten kan vara en lakto-ovo-vegetarisk maträtt.  

Vegetarisk mat (lakto-ovo-vegetarisk) 

Om du eller ditt barn väljer att inte äta mat av animaliskt ursprung erbjuds lakto-ovo-vegetarisk mat. Lakto-ovo-vegetariskt betyder en vegetarisk kost med ägg och mjölkprodukter.

Så här ansöker du

Ansökan om specialkost eller anpassad måltid ska göras digitalt och signeras av vårdnadshavare eller myndig elev i god tid. Det gör du via vår e-tjänst här.

En ny ansökan behöver göras vid exempelvis skolbyte eller annan förändring under läsåret. Handläggningstiden är två veckor. Om specialkosten inte hämtas ut från köket under två veckor utan frånvaroanmälan kommer den att avslutas.

Om ansökan kräver läkarintyg så får du e-post om detta efter att du gjort ansökningen i e-tjänsten. I det e-postmeddelandet finns en så kallad säker länk där du kan bifoga intyget.
Det går också bra att skicka läkarintyget i kuvert med vanlig post till:

Kungälvs kommun,
Stadshuset Måltidsenheten dietist plan 5
442 81 Kungälv.

Livsmedelsverket har samlat all information om allergi och överkänslighet här.

Vi följer de nationella rekommendationerna för hantering av specialkost och anpassade måltider i skola och förskola

  Sidan uppdaterades: