Bygg energieffektivt och miljöanpassat

När du ska bygga nytt och bygga till är det bra om du bygger så miljöanpassat och energieffektivt som möjligt för att minska din energianvändning.

Bygg nytt och bygga till

Läs i Boverkets byggregler om hur du bygger och renoverar energieffektivt. 

Miljöcertifiering

Det finns många olika sätt att miljöklassa en byggnad. De vanligaste systemen är:

FEBY:s energikrav när du ska bygga passivhus och lågenergihus  

Miljöbyggnad 

BREEAM-SE 

LEED 

Fördelar med att bygga energieffektivt och miljöanpassat

Bygga resurssnålt betyder att byggmaterial och byggmetoder är återanvändningsbara och transportsnåla. Med ett byggmaterial som är anpassat till vädret och med bra isolering kan ditt hus bli energisnålt.

En LCC-beräkning (Life Cycle Cost) kan visa vilken investeringskostnad i isolering, fönster och dörrar som är ekonomiskt motiverad för varje enskild byggnad.

Energimyndighetens webbplats finns information om LCC 

  Sidan uppdaterades: