Bygg energieffektivt och miljöanpassat

När du ska bygga nytt och bygga till är det bra om du bygger så miljöanpassat och energieffektivt som möjligt för att minska din energianvändning.

Bygg nytt och bygga till

I Miljöprogram för bostäder (pdf, nytt fönster) finns information om vad som gäller för dig som ska bygga nytt och bygga till.


Krav enligt bygglagsstiftningen

Läs i Boverkets byggregler kap 9 vilka energikrav som gäller när du ska bygga nytt och bygga till (extern länk, öppnas i nytt fönster).


Miljöcertifiering

Det finns många olika sätt att miljöklassa en byggnad. De vanligaste systemen är:

FEBY:s energikrav när du ska bygga passivhus och lågenergihus (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Miljöbyggnad (extern länk, öppnas i nytt fönster)

BREEAM-SE (extern länk, öppnas i nytt fönster)

LEED (extern länk, öppnas i nytt fönster)


Fördelar med att bygga energieffektivt och miljöanpassat

Bygga resurssnålt betyder att byggmaterial och byggmetoder är återanvändningsbara och transportsnåla. Med ett byggmaterial som är anpassat till vädret och med bra isolering kan ditt hus bli energisnålt.

En LCC-beräkning (Life Cycle Cost) kan visa vilken investeringskostnad i isolering, fönster och dörrar som är ekonomiskt motiverad för varje enskild byggnad.

Energimyndighetens webbplats finns information om LCC (extern länk).

  Sidan uppdaterades: