Blomlådor och trafiksäkerhet

Tycker du att bilisterna kör för fort på din bostadsgata? Här kan du ansöka om att få sätta ut blomlådor.

Kör bilisterna för snabbt på din bostadsgata?

Om du tycker att bilisterna kör för snabbt på din bostadsgata kan du ansöka om att få ställa ut blomlådor. Blomlådorna får ställas ut på de flesta av kommunens bostadsgator. Kungälvs kommun beslutar om blomlådornas placering efter behov, framkomlighet och trafiksäkerhet. Vi gör också trafikmätningar i kommunen för att ta reda på hur många fordon som trafikerar vägarna och hur snabbt de kör. 
Mer information om vad som gäller för att få ställa ut blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd (pdf, nytt fönster)

Regler för blomlådor  

 1. Du som ansöker och ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där de ska placeras. Lådorna ska stå i närheten av din fastighet. Gatan måste ha utfarter från villor.
 2. Det är viktigt att de fastigheter som finns i anslutning till blomlådorna (oftast fyra fastigheter) är positiva till placeringen. Berörda grannar ska lämna skriftligt medgivande på din ansökan.
 3. Blomlådorna ska byggas enligt Kungälvs kommuns ritning. Du betalar för tillverkningen av lådorna, intagning och utsättning av blomlådorna, plantering och skötsel av blommor. Om blomlådorna måste tas bort av annan anledning får du betala för borttransporten.
 4. Blomlådorna får stå ute mellan den 1 april och den 30 november, det vill säga inte under vintern då det måste finnas plats för snöröjning. Om gruset på din gata inte har sopats upp före den 1 april kan du själv sopa där blomlådorna ska stå. Du kan också vänta med att sätta ut blomlådorna tills gatan är sopad.
 5. Det ska vara minst 50 meter fri sikt på var sida om blomlådorna. Undantag finns.
 6. Alla lådor längs en gata ska vara av samma sort.

Så ansöker du om att ställa ut blomlådor

 • Fyll i och skicka in ansökan om uppställning av blomlådor.
 • Bifoga en skiss där du ritat in var du vill placera blomlådorna.
 • Om vi anser att din gata är lämplig att sätta ut blomlådor på skickar vi dig ett avtal och en ritning för hur du ska bygga blomlådorna. Du får också ett informationsblad som du kan ge till dina grannar.
 • Kontakta oss efter du byggt blomlådorna så kommer vi och besiktar. Vi märker ut var på gatan lådorna ska placeras och ger dig de reflexer som ska sättas på lådorna.

Tillståndet gäller ett år i taget. För att få ett tillstånd för nästa år behöver du skicka in en ny ansökan. 
Här kan du ladda ner blanketten för att ansöka om uppställning av blomlådor (pdf, nytt fönster)  

Blomlådornas placering

 • Blomlådorna ska placeras med cirka sju meters mellanrum och cirka 3,5 meter fri yta mellan blomlådan och vägkanten (se figuren nedan). 
 • Det måste finnas fri sikt minst 50 meter på var sida om blomlådorna.
 • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter och avståndet till närmsta grupp med blomlådor ska vara minst 75 meter.
 • Lokala variationer kan förekomma. 

Här kan du se hur blomlådorna placeras

Illustration som visar hur blomlådor kan placeras på körbanan.

  Sidan uppdaterades: