Måseskär - för personer med demenssjukdom

Du som har en demenssjukdom eller minnesproblematik och som har ett biståndsbeslut från kommunen kan komma till oss på dagverksamheten Måseskär. Vi håller till i trevliga lokaler i Munkegärde.

Måseskär

Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och att tolka sin omgivning. Man kan då behöva genomgå en demensutredning som görs av en läkare på din vårdcentral. Är man är sjuk finns det stöd att få. Vänd dig i så fall till Biståndsenheten på kommunen. Glömska är en naturlig del av livet, men all glömska är inte naturlig. 

Måseskär är ett ställe som ger ett avbrott i vardagen. Här träffas människor för social samvaro och härliga skratt. Det gör att anhöriga orkar längre och att du som kommer till oss får social stimulans och gemenskap med andra.

Detta gör vi på dagverksamheten

Öppettiderna är 9.30-15. Vi startar dagen med gemensam frukost. Därefter har vi gemensamma eller enskilda aktiviteter för de som vill. Det finns många aktiviteter, bland annat

  • allsång
  • gymnastik/yoga
  • bakning
  • målning
  • bingo
  • filmvisning
  • högläsning
  • promenader och utevistelse

Måseskär har ett mini-spa där man kan sitta och få taktil massage och bara få koppla av till värme och avslappnande musik.

Cirka 11.30 får alla förmiddagskaffe med hembakat.
Cirka 13.00 äter alla gemensam lunch.

Efter lunchen börjar man att åka hem igen till sitt eget boende och sina nära och kära.

För att underlätta transport till Måseskär kan du ansöka om färdtjänst, så ordnar de med dagvårdsresa mot en beslutad taxa.

  Sidan uppdaterades: