Hålta skola

Hålta skola ligger på vägen till Marstrand, cirka 1 mil från Kungälv. På Hålta skola går omkring 160 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Hålta skola är en modern skola med anor från 1800-talet. Skolan består av flera byggnader varav den äldsta är 140 år gammal. Trots det är skolan idag både modern och användbar. För att barnen ska känna sig trygga har vi både ett kamratråd och ett elevråd. Skolan präglas av en positiv atmosfär, och vi arbetar ständigt för att vara en skola där vi visar varandra omtanke och respekt.
Här finns Fritidshem för eleverna i Förskoleklass och alla årskurserna.

I årskurs 1-6 får tre elever dela på ett digitalt verktyg som används i undervisningen.

Fakta om Hålta skola (F-6)

Årskurser: F-6
Antal elever 1-6: 138
Antal elever förskoleklass: 27
Antal elever totalt: 165

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan. De har också tillsammans bestämt vad som behöver göras för att åtgärda eventuella problem.

Håltas plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

  Sidan uppdaterades: