Hitta välfärdsteknik som kan underlätta

På den här sidan hittar du tips på teknik som underlättar för dig i din vardag och hjälper dig vara självständig längre.

Med välfärdsteknik syftas på olika digitala tjänster och digital teknik vars syfte är att hjälpa dig i din vardag så att du kan känna dig tryggare, klara mer på egen hand och fortsätta att vara delaktig. Här hittar du exempel på olika sorters välfärdsteknik och hur de kan förbättra i vardagen.

  Sidan uppdaterades: