Ängsblomman

Ängsblommans förskola ligger i centrala Kungälv. På Ängsblomman arbetar pedagoger i ett stort arbetslag bestående av 6 pedagoger som tillsammans arbetar med barnen indelade i små grupper under större del av dagen.

Öppet hus

Du som är nyfiken på Solängen och Ängsblommans verksamhet är välkommen besöka våra förskolor. Förskolan är barnens arena, och för att störa dem så lite som möjligt så erbjuder vi er att komma på rundvandring.

2024

  • Måndag 19/2 10:00-11:00
  • Måndag 18/3 10:00-11:00
  • Måndag 22/4 10:00-11:00
  • Måndag 27/5 10:00-11:00

Vi behöver veta om du är intresserad av att komma på besök någon av dessa tider genom att du mejlar senast veckan innan du vill komma till: annicka.svensson@skola.kungalv.se.

Om vår verksamhet

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskola med inställningen att tiden på Ängsblomman är barnens första utbildning. Vi vill att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik där lek och omsorg bildar en helhet.

Trots att förskolan ligger mycket centralt har vi en väl tilltagen gård som uppmuntrar och lockar barn till fantasifulla lekar och rörelse. Vi vill gärna göra vår vistelse utomhus än mer utvecklande och utmanande. Hos oss är leken viktig och lek finns alltid med i all vår verksamhet.

Måltiden är ett viktigt pedagogiskt verktyg och därför har vi valt att erbjuda drop-in frukost samt lunch i bufféform där barnen utvecklar sin självständighet och där självkänslan stärks.

På Ängsblomman lägger vi stor vikt vid våra lärmiljöer(lekmiljöer) som vi vill ska vara utvecklande och utmanande samt skapa naturliga mötesplatser där barn uppmuntras till kommunikation och samarbete.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

 

  Sidan uppdaterades: