Nordmarkens fritidsgård

Nordmarkens fritidsgård har ändrat inriktning. Vi har fokus på att skapa meningsfull fritid för killar och tjejer upp till 18 år. På Nordmarkens fritidsgård har vi därför inte längre någon öppen verksamhet. I huvudsak arbetar vi i slutna grupper, med barn och unga upp till 18 år.

Nordmarken är en mötesplats för barn och ungdomar där verksamheten byggs utifrån de identifierade behoven som finns och syftar till att engagera och ge förutsättningar för barn och ungdomar att känna delaktighet och inflytande över sin fritid. Vi jobbar gruppbaserat med barn och ungdomar utifrån olika ålderskategorier, såsom mellanstadieöppet, tjejgrupper för mellanstadiet och högstadiet.

Som exempel på aktiviteter kan nämnas följande: Sportaktiviteter, matlagning, utflyktsbaserade aktiviteter, läxhjälp, gruppsamtal kring olika tema med mera.

Ibland träffas vi på andra platser

Verksamhet som är knuten till Komarken behöver inte alltid äga rum på Nordmarkens mötesplats (Nordmannatorget 1) utan kan ibland bedrivas på annan plats och som exempelvis Mimers Hus, Sandbackaskolans idrottshall etc. 

Vi arbetar aktivt för att nå ut till de boende i Komarken och vissa dagar finns vi på Thorildskolan och Sandbackaskolan för att informera barn och ungdomar om att vi finns, hur vi arbetar och hur man kan komma i kontakt med oss.  Detta för att kunna skapa en meningsfull fritid för tjejer och killar upp till 18 år.

Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss och det gäller givetvis även alla föräldrar.

 

Kontaktuppgifter

Ungdomsarbetare
Malin Lindroth 0722-132177
malin.lindroth@kungalv.se

Enhetschef

Thomas Hermansson 0725-028080
Thomas.hermansson2@kungalv.se  

Verksamhetsledare
Alaa Awad 0736-771400
alaa.awad@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: