Boken

Förskolan Boken är centralt belägen i Kode samhälle, mittemot Solhaga äldreboende. Vi erbjuder en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år.

Om vår verksamhet

Förskolan är rymlig och fin, medan gården är mindre och mycket älskad av barnen. Pedagogerna samarbetar nära med Hede och Bräcke förskola. Barnen gör ofta utflykter tillsammans med pedagogerna till olika närmiljöer och skogen. Inomhusmiljön präglas av olika lärmiljöer samt efter barnens intressen.

Det finns goda möjligheter att pendla till och från Kode både med buss och tåg.

En gemensam grundtanke genomsyrar vårt arbete på de tre förskolorna i Kode. Vårt främsta mål är att erbjuda en utbildning som är rolig, trygg och lärorik.

Pedagogerna arbetar aktivt med att dela barngruppen. För att skapa optimala förutsättningar för lek och lärande i styrda aktiviteter med undervisning i fokus samt i andra undervisningssituationer, samtidigt som personalen har en trivsam arbetsmiljö.

Omsorg, utveckling och lärande smälter samman i vår grundverksamhet och utgör en stabil grund för ett livslångt lärande. Länk till läroplanen för förskolan.

Grön Flagg är en del av vår verksamhet som vi jobbar aktivt med under året. Vi har under årens gång haft fokus på att utveckla förskolegården till en mer pedagogisk arena. På vårterminen 2024 satsar vi på vila och återhämtning för barnen.

Pedagogerna ser till att barn med olika åldrar eller intressen möter andra barn från Bräcke samt Hede förskola för gemensamma aktiviteter som exempelvis idrott och andra utomhusaktiviteter.

Vårt övergripande mål är att ingen individ ska utsättas för kränkande behandling, mobbning eller diskriminering under sin tid på förskolan. Vi strävar aktivt efter trygga lärmiljöer och en god arbetsmiljö. All personal på förskolan delar ansvaret för att uppnå dessa mål, och vi uppskattar ditt som förälders stöd i detta arbete. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi gemensamt kan agera förebyggande och hur vi följer upp vårt arbete när något inträffar.

Förskolan är barnens arena och vårt fokus är att sätta barnet i centrum samt att de får ta del av en lek- och lustfylld utbildning som vilar på demokratiska värden. Vi utmanar barnen och lägger grunden till ett livslångt lärande i en trygg och stimulerande miljö. En förskola där alla har rätt att bli sitt bästa jag.

  Sidan uppdaterades: