Trappansamtal

Stöd till barn och unga som sett och upplevt våld.

Barn och unga mellan 4 och 18 år, som på olika sätt upplevt våld, hot och bråk i familjen, kan få stöd genom Trappansamtal.


Trappansamtal kan:

  • ge möjlighet att prata om det man varit med om
  • hjälpa till att förstå mer av de egna behoven och vad man tänker och känner
  • hjälpa till att förstå att många människor befinner sig i samma situation
  • visa att det aldrig är barns fel när vuxna bråkar
  • ge kunskap om vanliga reaktioner

 

Om stödgrupper och föräldrautbildning på Utförarenheten
Utförarenheten är en samlad verksamhet inom Kungälvs kommun för olika typer av hjälp och stöd till barn, unga och deras föräldrar och anhöriga.

Grupp- och samtalsledarna i stödgrupperna har utbildning och lång erfarenhet av arbete med barn och unga. De har tystnadsplikt.

Alla grupper och enskilda samtal är frivilliga och kostnadsfria. Inget dokumenteras.

Kontakt

Gunilla Bergman 0303 23 91 02
Anna-Sara Liljesson 0702 08 93 74
Anneli Aggenfjord 0730 68 47 32
Erika Tordenvik 0703 00 38 77

e-post: stodgruppsverksamhet@kungalv.se 

Vill du veta mera om Trappansamtal kan du också kontakta

Gemensam mottagning, telefon 0303–23 93 77
Familjerådgivningen, telefon 030323 91 00

  Sidan uppdaterades: