Hålta

Hålta förskola ligger vackert belägen mellan Kungälv och Marstrand. Förskolan med två avdelningar startades i januari 2005 på samma tomt som skolan ligger.

Om vår verksamhet

På väg till Marstrand, cirka 1 mil från Kungälv, ligger Hålta förskola uppe på en kulle, omgiven av hagar och lövskog. Alldeles intill ligger skolhusen, kyrkan och församlingshemmet. Ner till havet är det cirka 3 kilometer.
Hela enheten består av ett flertal olika byggnader som byggts under flera decennier. Då många barnfamiljer bor i och flyttar till Hålta byggdes förskolan till med ytterligare en avdelning i februari 2011. I dag består enheten av förskola, förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.

Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande. Tillsammans arbetar vi för att barnens tid på förskolan ska vara rolig, trygg, utvecklande och lärorik. Vi arbetar utifrån förskolans Läroplan, LPFÖ 18. Hålta förskola har tre avdelningar. Förskollärare och barnskötare arbetar i grupper med barn 1 till 5 år. Närheten till skogen gör att vi besöker den minst en gång i veckan.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barns lärande och utvecklar vår utbildning på förskolan.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg.

Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: