Samhällskontraktet – för ett socialt hållbart Kungälv

 

Många pratar om samverkan, nu gör vi det tillsammans. Sedan den 23 juni 2016 har samhällskontraktet undertecknats av Kungälvs kommun och ett imponerande antal representanter från samhällets övriga aktörer. En unik symbolisk handling i syfte att skapa ett socialt hållbart samhälle för medborgarna i Kungälvs kommun.

Sedan våren 2016 har över 80 aktörer från olika samhällsfunktioner såsom polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer samverkat genom samhällskontraktet. Tillsammans har man arbetat fram idéer till hur man gemensamt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål.

Målen för samhällskontraktet

 • Kungälvs kommun inom samtliga områden ska ligga i paritet med de bästa och mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige.
 • Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt bistånd ska vara högst 0,5 procent innan 2027.
 • Andelen långtidsarbetslöshet (25 – 64) år ska vara högst 1,5 procent innan 2027.
 • Behörighet till yrkesprogram vid gymnasiet ska vara lägst 92 procent innan 2027.
 • Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annat typ av socialt boende ska minska med minst 40 procent.

Så här ser samhällskontraktet ut 

Aktörer i samhällskontraktet

Gemensamma värdeord

Våra värdeord för att nå dit är ansvar, tillsammans, samverkan, mod och inkludering:

  • ta gemensamt ansvar för de utmaningar vårt samhälle står inför kring att öka innanförskapet,
  • tillsammans utveckla innovativa lösningar,
  • samverka med andra och varandra samt utveckla arbetsmetoderna,
  • genom mod skapa ett samarbete som ökar effektivitet och hållbarhet i våra organisationer, företag och myndigheter,
  • inkludera hela Kungälv och öka innanförskapet där medborgarna bidrar till ett gemensamt Kungälv.

Intresseanmälan Samhällskontrakten

Här kan du som arbetsgivare eller förening anmäla intresse för att finnas med i Kungälvs kommuns praktikbank och ta emot praktikanter eller annat. Smidigt och kostnadsfritt!

Praktik är en möjlighet både för dig som arbetsgivare och för personen som praktiserar. Genom att erbjuda praktik bidrar du i bästa fall till arbetsplatsens långsiktiga kompetensförsörjning samtidigt som praktiken hos er blir ett viktigt steg mot eget arbete för en Kungälvsbo.

  Sidan uppdaterades: