Digitala plattformar för vårdnadshavare

Kommunens digitala plattformar för vårdnadshavare finns tillgängliga i webbläsare och som appar att ladda ner.

Unikum familj

Unikum är en samverkansplattform för vårdnadshavare, pedagoger och barn. I Unikum får du uppdateringar och information från barnets pedagoger och förskolans rektor. Som vårdnadshavare är det viktigt att du har tillgång till Unikum så att du kan följa ditt barns kunskapsutveckling och ta del av förskolans information.

Skola24

Skola24 är ett verktyg för närvaroregistrering och hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barn och elevers närvaro. 

  Sidan uppdaterades: