Marstrand

Marstrands förskola ligger centralt på Koön. Här finns två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år: Tärnan och Måsen.

Om vår verksamhet

Marstrandsmiljön lockar till många olika utelekar. Havet och den historia Marstrand har sätter sin prägel på vår verksamhet när vi arbetar med olika teman med barnen. Förskolan ska vila på demokratins grund och vår verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

 

  Sidan uppdaterades: