Kontinuitet

Måttet personalkontinuitet är medelvärdet av antal personal som en hemtjänsttagare möter under fjorton dagar.

Så här mäts kontinuitet

Måttet gäller personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen.

  Sidan uppdaterades: