Munkegärde

Munkegärde förskola ligger i Munkegärde bostadsområde, cirka två kilometer från Kungälvs centrum. Förskolan består av fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år, Glädjen, Lyckan, Modet och Hoppet.

Om vår verksamhet

På Munkegärde förskola samarbetar vi mellan avdelningarna och lägger stor vikt vid barns lek och sociala utveckling. Matematik, teknik, natur och språk vävs in i vardagen och i våra gruppaktiviteter. Även utevistelsen får stort utrymme i vår verksamhet.
Viktigast av allt är att verksamheten är rolig, trygg och lärorik!

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

 

  Sidan uppdaterades: