Vill du hjälpa till?

Det finns flera olika områden inom kommunen där du, som privatperson, kan hjälpa till ideellt eller mot ersättning.

Familjehem

I ett familjehem tar en familj emot ett barn som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Mer om att bli familjehem.

Har du frågor, kontakta familjehemssekreterarna: Familjehem@kungalv.se

Vill du anmäla intresse för att bli familjehem: FamiljehemSverige.se administrerar din intresseanmälan för Kungälvs kommun.

FamiljehemSverige.se (extern länk) är en nationell tjänst för dig som vill söka som familjehem. Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Kontaktfamilj eller stödfamilj

En kontaktfamilj kan ge stöd åt, och ta emot, ett barn i sitt hem någon eller några gånger i månaden.

En stödfamilj kan ge stöd åt, och ta emot, ett barn med funktionsnedsättning i sitt hem någon eller några gånger i månaden.

Mer om att kontaktfamilj eller stödfamilj och hur du kan anmäla ditt intresse

Kontaktperson 

En kontaktperson kan hjälpa till med att vidga det sociala nätverket genom exempelvis aktiviteter.

Läs mer om att bli kontaktperson och hur du kan anmäla ditt intresse

Vill du bli en vän till en vän?

Vän till Vän har som syfte att minska ensamhet och bidra till social gemenskap mellan äldre. Läs mer om verksamheten under Kultur och Fritid på vår Äldre-sida.

Att vara frivillig är lika mycket en fråga om att ge som att få. Du avgör själv hur mycket tid du kan ge, varje insats är lika viktig. Du får mycket tillbaka i form av samhörighet och glädje. Du ersätter aldrig den personal som verksamheten kräver utan ska fungera som en vän.

Kommunen erbjuder i gengäld:
Grundutbildning
Olyckfallsförsäkring
Regelbundet stöd och uppmuntran

Som frivillig skriver du under ett tystnadslöfte.
Vän till Vän samordnas av Träffpunkten på Rexegården.

Kontakt: 0303-23 98 48

God man, förvaltare

Som god man agerar du som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att tala för egen räkning vid olika situationer. 

Läs mer om att bli god man

Frivilliga resursgruppen i Kungälv (FRG)

FRG består av människor som kallas in på begäran av kommunen i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka eller när något utöver det vanliga inträffar. 

Läs mer om Frivilliga resursgruppen i Kungälv (extern länk)

  Sidan uppdaterades: