Nationella program som förbereder dig för yrkeslivet

Våra nationella program riktar sig till elever som har läst ämnen på anpassad grundskola och ger elever möjlighet att fortsätta sin utbildning och specialisera sig inom fyra olika program.

Elever som har rätt att gå i anpassad gymnasieskola och kan läsa ett nationellt program kan välja en av skolans fyra programinriktningar:

Programmen läser kärnämnena tillsammans

Kärnämnena i utbildningen studeras årskursvis tillsammans med andra nationella program. Alla elever på nationella programmet studerar:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Idrott och hälsa
  • Estetisk verksamhet
  • Samhällskunskap
  • Religionskunskap
  • Historia
  • Naturvetenskap

Två dagar i veckan läser eleverna ämnen specifika för programinriktningen.

Praktisk arbetslivserfarenhet med APL
Alla elever på nationella programmen får möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det innebär att eleverna får vara på en arbetsplats kopplad till inriktningen av deras
utbildning. Här får eleverna praktisk erfarenhet och en chans att tillämpa sina teoretiska
kunskaper i arbetslivet.På alla nationella program har eleverna APL 22 veckor som fördelas under fyra år.

Flera av våra elever har genom sin APL fått sommarjobb eller anställning efter studenten.

Extra läs- och skrivundervisning

Alla får möjlighet att lyckas på Trekungagymnasiet.För att stödja elevernas läs- och skrivförmåga erbjuder vi extra undervisning i läsning och skrivning under det första året på Trekungagymnasiet. Detta är ett av många sätt skolan arbetar för säkerställa att eleverna har nödvändiga verktyg för att lyckas i sin utbildning.

  Sidan uppdaterades: