Nationella Program

Utifrån läroplanen och kursplanernas krav utformar vi tillsammans med dig din utbildning, med utgångspunkt från dina förutsättningar och behov.

Administration handel och varuhantering 

För dig som vill jobba i äffar, med marknadsföring och näthandel. 

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för dig som är intresserad av underhåll av fastigheter, skötsel av utemiljöer eller reparationer.

 

Hälsa, vård och omsorg 

En utbildning för dig som vill arbeta med barn inom till exempel förskola eller fritidsverksamhet samt äldreomsorg.

 

Hotell, restaurang och bageri

En utbildning för dig som tycker om matlagning och andra arbeten inom hotell, restaurang och storhushåll.

 

Komfys

Här kan man träna motorik, koordination och fysik med hjälp av olika TV och datorspel.

Musik

I vår musiksal kan man spela instrument och sjunga och i vår studio har du möjlighet att spela in låtar.

Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa syftar till att du ska utveckla din rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter. Du får möjlighet att utveckla kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan.

Vi går också igenom hur man använder kroppen för att förebygga skador i olika sammanhang.

Under våra friluftsdagar får du möjlighet att testa olika former av friluftsliv och utevistelse. Du får lära dig om allemansrätten och vilka rättigheter och skyldigheter du har i naturen. Undervisningen i Idrott och hälsa utformas så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

Mer information

  Sidan uppdaterades: