Tjänster för bygglov

Här kan du fråga om, söka, komplettera och följa handläggningen av ditt bygglov. Glöm inte att läsa på ordentligt innan du sätter igång ett nytt ärende. Är du osäker ring oss eller boka en tid med oss för att få råd och stöd.

Fråga om bygglov

  • Om du har enklare frågor om bygglov så kan vårt Kundcenter 0303-23 80 00 svara på det mesta.
  • Om du behöver prata med en handläggare för bygglov så har vi telefontider på tisdagar mellan 10:00-12:00 och torsdagar mellan 13:00 och 15:00. Du når oss via kundcenter.
  • Men ibland kan vi behöva ses och dela information. Då kan du boka en halvtimme med en av våra experter på bygglov. Antalet tider är begränsade så försök alltid att ringa kundcenter först. 

Begära ut bygglovshandlingar (allmän handling)

Här kan du begära att få ta del av bygglovshandlingar.

Söka bygglov

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina byggärenden. Exempelvis Attefalls-byggnad.

Komplettera ditt ärende

Här kan du skicka in ytterligare information till ett pågående ärende. Om vi hört av oss till dig så kan du svara genom den här tjänsten.

Mina pågående och avslutade ärenden

Här kan du som sökande, ombud eller kontrollansvarig se vad som händer i dina pågående och avslutade ärenden hos oss.

Begäran om tekniskt samråd eller startbesked

Här kan du begära tekniskt samråd och lämna in handlingar inför startbesked.

Begäran om tekniskt samråd eller startbesked och komplettering

Till tjänsten

Begäran om slutsamråd eller slutbesked

Här kan du be om ett slutsamråd där vi går igenom kontrollplanen, villkor och eventuella avvikelser. Du får normalt inte flytta in eller använda byggnaden innan du fått slutbesked.

Granne eller sakägare, lämna synpunkter

Du som granne eller sakägare som fått brev från kommunen om ett bygglov. Här kan du läsa handlingar och lämna synpunkter.

Granne eller sakägare, läsa beslut

Du som har fått brev av oss om en granne fått ett beslut i ett bygglovsärende. Här kan du läsa beslutet och det underlag som beslutet bygger på.

 

  Sidan uppdaterades: