Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Alla ungdomar som är mellan 16-20 år, folkbokförda i Kungälv, och inte går på gymnasiet eller har gått färdigt en gymnasieutbildning med examen, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det betyder att kommunen har ansvar för att ha löpande kontakt med dig.

Kommunen ska erbjuda dig möjlighet att ta del av stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet. Kommunens aktivitetsansvar kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt mål, i form av studier, praktik eller andra insatser.

Tillsammans kan vi utforma en plan som bygger på just dina styrkor, önskemål och drömmar samtidigt som vi försöker att se och ta oss förbi eventuella hinder och svårigheter. Vårt mål är att försöka hitta den lösning som passar bäst för dig just nu.

Vi önskar därför komma i kontakt med dig. Du kan nå oss på telefon, via sms eller e-post. 

Har du redan sysselsättning eller studerar behöver du ändå kontakta oss. Vi har ett aktivitetsansvar enligt skollagen (29 kapitlet, 9 §) och behöver få veta om du redan är i sysselsättning eller i en annan aktivitet.

Telefon: 0733-72 64 01
E-post: kaa@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: