Sevesoanläggningar i Kungälvs kommun

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier omfattas av Sevesolagen. Lagen syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. I Kungälvs kommun omfattas företaget NCC Industry AB i Skälebräcke.

I Kungälvs kommun finns det en anläggning som omfattas av Sevesolagen, NCC Industry AB i Skälebräcke. De driver en sådan verksamhet att en olycka skulle kunna medföra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas. NCC Industry AB är en bergtäkt och använder bland annat sprängämnen. Anläggningen ska förebygga och begränsa omfattningen av allvarliga olyckor utifrån Sevesolagstiftningen.

Anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen ska ha hög säkerhetsnivå. Den som driver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga olyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Sevesolagen. Anläggningar som omfattas av den högre kravnivån ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerhetsarbetet mer detaljerat. Kommunen är också skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats och se till att allmänheten blir informerad. Planen ska uppdateras vart tredje år, eller vid förändringar, och tas fram i överläggningar med verksamheten.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Sevesolagstiftningen.

Här kan du ta del av NCC:s information om anläggningen och vad du ska göra om olyckan är framme

Mer information om Sevesolagstiftningen finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  Sidan uppdaterades: