Så här arbetar vi med genomförandeplan

Utifrån myndighetsbeslut med beviljade insatser och mål ansvarar fast omsorgskontakt för att, tillsammans med brukaren, upprätta en genomförandeplan.

I genomförandeplanen beskrivs brukarens behov, uppsatta mål samt hur och när personalen ska stödja den enskilde. Närstående kan medverka om brukaren så önskar. Genomförandeplanen ska vara upprättad inom två veckor efter påbörjad insats och därefter överlämnas ett exemplar till brukaren.

Fast omsorgskontakt ansvarar för att det som står i genomförandeplanen hålls aktuellt, att uppföljning sker minst var 6:e månad eller vid behov.

Målet är att den enskilde ska bevara sin självständighet så långt det är möjligt samt känna sig delaktig och trygg. Personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av genomförandeplanen.

  Sidan uppdaterades: