Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj

Personer som har särskilda behov kan få stöd av privatpersoner och familjer som kommunen anlitar.

Familjehem

I ett familjehem tar en familj emot ett barn som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Det kan bero på att föräldrarna har problem med missbruk, psykisk sjukdom eller annat. Placering i familjehem kan också behövas om barnet själv har problem. 

Så utses familjehem

Familjerna ska ha ett stabilt och ordnat liv, både socialt och ekonomiskt. Det är viktigt att familjehemmet:

 • har engagemang, tid och utrymme för att ta emot andras barn i sitt hem.
 • samarbetar med barnets biologiska föräldrar, för att barnet ska må så bra som möjligt.
 • samarbetar med socialtjänsten och andra verksamheter som är viktiga för barnet.

Alla blivande familjehem utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister).

Kontaktperson, kontaktfamilj och stödfamilj

En kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj kan ge stöd åt en medmänniska eller familj under en tid. Stöd kan ges till:

 • förälder som behöver avlastning och/eller stöd i föräldrarollen.
 • barn eller ungdom som har det svårt i hemmet, i skolan, på fritiden eller med kompisar.
 • personer som har missbruksproblem.
 • personer som har en funktionsnedsättning.

Så utses kontaktfamiljer och stödfamiljer

Familjen ska ha intresse och tid i vardagen för att ta emot ett barn i sitt hem några gånger i månaden.
Alla blivande stöd- eller kontaktfamiljer utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister).

Har du lite trygghet över?

Vill du vara stöd till en person eller ta emot ett barn i ditt hem? Klicka dig vidare och läs mer genom följande länkar:
Bli familjehem
Bli stödfamilj eller kontaktfamilj
Bli kontaktperson

  Sidan uppdaterades: