Bli kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj

Personer som har särskilda behov kan få stöd av privatpersoner och familjer som kommunen anlitar.

Att vara kontaktperson

Uppdraget utformas efter den enskildes behov av stöd och bygger på att bryta isolering genom att exempelvis träna sociala sammanhang, hitta nya aktiviteter eller ett nytt nätverk. Oftast träffas ni varannan vecka och varannan vecka har ni istället telefonkontakt. Uppdraget pågår så länge den enskildes behov kvarstår.

En kontaktperson bör

 • ha tid och intresse för andra människor.
 • ha en trygg och stabil tillvaro.
 • kunna lyssna in och förstå den enskildes behov.

Alla blivande kontaktpersoner utreds genom

 • registerutdrag (från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister samt kronofogdemyndigheten)
 • intervjuer

Detta för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson. Besök gärna webbplatsen Mininsats.se för mer information.

Ersättning

Kungälvs kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om ersättning till kontaktpersoner. Ersättningen består av två delar, arvode och omkostnadsersättning. Se SKR:s cirkulär på skr.se

En kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj kan ge stöd åt en medmänniska eller familj under en tid. Stöd kan ges till:

 • förälder som behöver avlastning och/eller stöd i föräldrarollen.
 • barn eller ungdom som har det svårt i hemmet, i skolan, på fritiden eller med kompisar.
 • personer som har missbruksproblem.
 • personer som har en funktionsnedsättning.


Att vara stödfamilj eller kontaktfamilj

Som stöd- eller kontaktfamilj öppnar du och din familj upp ert hem för att ta emot ett barn någon eller några helger i månaden. Barnet får ta del av familjens vardag, får byta miljö och träning i nya sociala sammanhang. Barnets föräldrar kan då samtidigt få avlastning. Uppdraget pågår så länge barnet behöver det, vilket kan röra sig om några månader upp till flera år. Alla familjer behövs; par, ensamstående eller du som kan ta på dig rollen som mor- eller farförälder. Behoven och önskemålen är många!

En stöd- eller kontaktfamilj bör ha:

 • en trygg och stabil livssituation.
 • intresse och tid för andra människor.
 • fysisk och känslomässigt utrymme för att ta emot ett barn i sin vardag.

Alla blivande stöd- och kontaktfamiljer utreds genom:

 • registerutdrag (från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister samt kronofogdemyndigheten)
 • hembesök
 • intervjuer

Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en stöd- eller kontaktfamilj.

Besök gärna webbplatsen Mininsats.se för att få mer information och höra andra kontaktfamiljer berätta om sina uppdrag.

Ersättning

Kungälvs kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om ersättning till stödfamiljer och kontaktfamiljer. Ersättningen består av två delar; arvode och omkostnadsersättning.

Skillnad mellan stödfamilj och kontaktfamilj

Som stödfamilj tar du emot ett barn med funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Som kontaktfamilj tar du emot ett barn som lever under sociala svårigheter enligt SoL (Socialtjänstlagen).

Så utses kontaktfamiljer och stödfamiljer

Familjen ska ha intresse och tid i vardagen för att ta emot ett barn i sitt hem några gånger i månaden.
Alla blivande stöd- eller kontaktfamiljer utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister).

Vill du bli familjehem?

Vill du vara stöd till en person eller ta emot ett barn i ditt hem? Läs mer om vad det innebär och lämna ditt intresse:
Bli familjehem

  Sidan uppdaterades: