Avfallstaxa och abonnemang

Avfallstaxan består av tre delar: en fast avgift, en hämtningsavgift och en viktavgift. Det finns flera olika abonnemang att välja mellan för privatpersoner och verksamheter.

Taxor och avgifter

Kungälvs avfallstaxa består av fasta och viktbaserade avgifter. I hämtningsavgiften ingår insamling och transport.

Läs kommunens avfallstaxa

Fast avgift

Den fasta delen täcker kostnaderna för kommunens fem återvinningscentraler, behandling av farligt avfall, grovavfall, insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundservice och fakturering.

Viktavgift

Viktavgiften gäller per kilo invägd mängd osorterat hushållsavfall och/eller sorterat restavfall. Du betalar ingen viktavgift för ditt matavfall.

Avfallsabonnemang 

Det finns olika abonnemang baserat på ditt behov. Kungälvs kommun erbjuder abonnemang för privatkunder på öar och fastland som vill ha avfallshämtning året runt, eller under sommarmånaderna. Det finns också abonnemang för flerbostadshus, företagare och alternativ för trädgårdshämtning eller om man vill dela kärl med grannar.

Så kan du minska avgiften på sophämtningen

Vill du minska din kostnad för avfallshantering? Det finns flera saker du kan göra för att få ner kostnaderna för avfallshämtningen.

 • Dela kärl med dina grannar!

  Har du lite avfall, eller vill spara en slant kan du och dina grannar ha en gemensam avfallslösning. När ni delar kärl betalar varje hushåll den fasta årsavgiften, men delar på kostnader för hämtning, viktavgift och eventuellt gångavstånd. Varje hushåll får var sin faktura för sin del av sophämtningskostnaden. 
  Tänk på att mängden avfall kan variera kraftigt mellan olika hushåll, olika år. därför kan årskostnaden se olika ut för avfallshanteringen, både vad gäller viktavgift och hämtningskostnad.
  Du hittar ansökningsblankett för gemensam avfallslösning här 
 • Minska mängderna och spara pengar

  Det finns många sätt att minska vikten på soporna. Det enklaste sättet att minska mängden avfall i sopkärlet är att sortera ut matavfall och förpackningar:
  • Förpackningar av glas, papp, metall och plast lämnar du på kretsloppsstationerna.
  • Trasig elektronik, grovsopor och farligt avfall lämnar du på återvinningscentralerna.
  • Mediciner lämnar du på apotek.
  • Hela, rena och användbara kläder, möbler, böcker och inredningsdetaljer med mera kan du sälja eller skänka bort så de kan komma till nytta igen.

När allt har sorterats ut är det bara några få saker kvar i sopkärlet som exempelvis blöjor, bindor, dammsugarpåsar, kattsand, diskborstar och kutterspån.

Så vägs avfallet i sopbilen

Ditt restavfall vägs när ditt kärl lyfts för tömning i renhållningsbilen. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

På kärlen finns en unik bricka med digital information om typ av abonnemang och adress. Renhållningsbilen läser av brickan, uppgifterna blir underlag för den faktura du sedan får. Om vägningen inte fungerar räknas avgiften på genomsnittet för de senaste fem vägningarna. Om du inte har haft fem hämtningar av avfall (till exempel när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

Varför viktbaserad och miljöstyrande avfallstaxa?

Det ska löna sig att göra rätt, ju bättre du sorterar, desto lägre avgift. Det är anledning till att Kungälv valt viktbaserad och miljöstyrande avfallstaxa.

  Sidan uppdaterades: