Busskort för gymnasiet

Här hittar du som går i gymnasiet information om ditt busskort.

Nya skolkortsrutiner för läsåret 2018/2019

Folkbokförd i Kungälvs kommun

Alla som går på gymnasiet och är folkbokförda i Kungälvs kommun får ett skolkort som tar dem från sin folkbokföringsadress till skolan. Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om du går eller kommer att börja på en skola inom Västra Götalandsregionen och inte har inackorderingstillägg kommer skolkortet att skickas hem till din folkbokföringsadress innan skolstart.

Kortet gäller för hela läsåret 2018/2019 och en period in på nästkommande termin, det är därför viktigt att du behåller kortet även under sommaren.

Glömt skolkortet hemma

Om du har glömt ditt skolkort hemma får du själv bekosta dina resor.

Förlorat/Defekt skolkort

Förlorar du ditt skolkort anmäler du det här: Borttappat/defekt kort.

Kostnaden för förlorat kort är 100: -.

Har du ett defekt skolkort gäller samma rutiner som för förlorat kort men du behöver inte betala för att få ett nytt. Under tiden du väntar på ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort av expedition på din skola. Det nya skolkortet hämtas sedan på stadshuset i Kungälv.

Byter skola eller flyttar till annan kommun

Om du under pågående läsår byter till en gymnasieskola som ligger i en annan kommun anmäler du det här: Byte av skola.

Ditt skolkort kommer då att spärras och det nya kortet finns att hämta på stadshuset.

Ej folkbokförd i Kungälv

Är du inte är folkbokförd i Kungälvs kommun, men går på Mimers Hus vänder du dig till din hemkommun som ansvarar för ditt skolkort.

Förlorat/Defekt skolkort

Förlorar du ditt skolkort vänder du dig till expeditionen på din skola för att få ett tillfälligt kort. För information om hur du spärrar ditt skolkort och beställer ett nytt hänvisar vi till din hemkommun.

Frågor

Vid frågor om skolkort maila: skolskjuts@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: