Busskort för gymnasiet

Gymnasieelever som är folkbokförda i Kungälvs kommun och har minst sex kilometer från hemmet till skolan kan ha rätt till kostnadsfritt busskort.

För att gymnasieelever ska ha rätt till busskort ska eleven

  • vara folkbokförd i Kungälv kommun.
  • ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • ha minst sex kilometer mellan folkbokföringsadress och skolan.

Gymnasieelever som uppfyller dessa kriterier kan utan föranmälan hämta ett busskort som gäller för kommande läsår i Stadshusets reception från den 15 augusti till och med 31 september. Elever behöver inte anmäla vilken skola som hen går på eller vilken kommun skolan ligger. Elever som har inackorderingstillägg för att gå på en skola på annan ort har inte rätt till busskort.

Om eleven får förändrade omständigheter som påverkar rätten till busskort efter ordinarie skolstart kan eleven ansöka om busskort genom att kontakta skolskjuts@kungalv.se. Ange namn, personnummer och skola i mejlet.

Elever som går på gymnasiet i Kungälvs kommun men som är folkbokförd i en annan kommun vänder sig till sin hemkommun för busskort.

Busskortet hämtas i stadshuset i Kungälv

Elever hämtar sitt busskort inför kommande läsår i stadshusets reception på Ytterbyvägen 2 i Kungälv under perioden 15 augusti – 31 september.

Har eleven inte hämtat ut sitt kort under denna period kommer kortet att skickas tillbaka till Västtrafik. Om eleven därefter vill ha ett nytt busskort tillkommer en kostnad på 100 kronor.

Detta gäller för elever som har rätt till elevresor

  • Busskortet går att använda helgfri måndag till fredag från skolstarten i augusti till och med 15 september nästkommande år.
  • Elever kan få busskort som längst till vårterminen då eleven fyllt 20 år.
  • Busskortet beräknas från gymnasieelevers folkbokföringsadress.
  • Om eleven glömt eller inte kan visa giltigt färdbevis bekostar eleven själv resan och eventuella tilläggsavgifter.
  • Om eleven under pågående läsår byter till en gymnasieskola som ligger i en annan kommun kan eleven få ett nytt busskort som gäller för resan till den nya skolan. Det gamla kortet spärras och det nya kortet skickas till elevens folkbokföringsadress.
    Anmäl byte av skola

Borttappat eller trasigt busskort

Om eleven av någon anledning behöver ett nytt skolkort ska kortet anmälas som förlorat, trasigt eller defekt. Då skickas ett tillfälligt skolkort ut inom en vecka som gäller under 7 dagar. Det kostar 100 kronor att ersätta ett borttappat eller trasigt busskort.

Eleven blir kontaktad på angiven e-postadress när det nya ordinarie skolkortet finns att hämta i stadshuset på Ytterbyvägen 2 i Kungälv.

Resor med särskild kollektivtrafik

Om eleven har ett giltigt beslut om färdtjänst och uppfyller kriteriet för studiestödslagen kan eleven ansöka om resor med den särskild kollektivtrafik fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Ansök om resor med särskild kollektivtrafik

Läs mer

Kriterier för skolskjuts

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Skolskjuts för grundskolan

Kontakt

Om du har frågor ska du kontakta skolskjutssamordnare på skolskjuts@kungalv.se eller Kungälvs kommuns kundcenter på 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: