Busskort för gymnasiet

Här hittar du som går i gymnasiet information om ditt busskort.

Folkbokförd i Kungälvs kommun

Alla som går på gymnasiet och är folkbokförda i Kungälvs kommun får ett skolkort som tar dem från sin folkbokföringsadress till skolan. Kortet skickas hem till varje elevs folkbokföringsadress innan skolstart. Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om du har inackorderingstillägg för att gå på en skola på annan ort har du inte rätt till skolkort. 

Kortet gäller för hela läsåret och en period in på nästkommande termin, det är därför viktigt att du behåller kortet även under sommaren.

Glömt skolkortet hemma

Om du har glömt ditt skolkort hemma får du själv bekosta dina resor.

Förlorat/Defekt skolkort

Förlorar du ditt skolkort anmäler du det här: Borttappat/defekt kort.

Kostnaden för förlorat kort är 100:-.

Har du ett defekt skolkort gäller samma rutiner som för förlorat kort men du behöver inte betala för att få ett nytt. Under tiden du väntar på ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort av expedition på din skola. Det nya skolkortet hämtas sedan på stadshuset i Kungälv.

Byter skola eller flyttar till annan kommun

Om du under pågående läsår byter till en gymnasieskola som ligger i en annan kommun anmäler du det här: Byte av skola.

Ditt skolkort kommer då att spärras och det nya kortet skickas till din folkbokföringsadress.

Om du flyttar till Kungälv eller av annan anledning börjar gymnasiet efter ordinarie skolstart kan du ansöka om kortet via epost: skolskjuts@kungalv.se. Ange namn, personnummer och vilken skola du går i. 

Frågor

Vid frågor om skolkort maila: skolskjuts@kungalv.se

 

Ej folkbokförd i Kungälv

Är du inte är folkbokförd i Kungälvs kommun, men går på Mimers Hus vänder du dig till din hemkommun som ansvarar för ditt skolkort.

Förlorat/Defekt skolkort

Förlorar du ditt skolkort vänder du dig till expeditionen på din skola för att få ett tillfälligt kort. För information om hur du spärrar ditt skolkort och beställer ett nytt hänvisar vi till din hemkommun.

  Sidan uppdaterades: