Busskort för gymnasiet

Här hittar du som går i gymnasiet information om ditt busskort.

Vilka har rätt till busskort

För att få ett skolkort i Kungälvs kommun krävs att du är folkbokförd i Kungälv kommun, har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och har ett avstånd mellan din folkbokföringsadress och skolan på minst 6 kilometer. 

Efter sista antagningsbesked i början på juli hämtar kommunen information om vilken skola förstaårselever ska gå på och vilken skola andra- och tredjeårselever går på för att jämföra mot folkbokföringsadress. Avståndsbedömning görs och alla som har 6 km eller mer till sin skola kommer att få ett busskort med den giltighet du behöver för att ta dig till din skola.

Elever på Mimers hus hämtar sitt beviljade busskort i expeditionen. För elever på övriga gymnasieskolor skickas kortet till folkbokföringsadressen. 

Som längst kan du få ett skolkort till och med vårterminen du fyller 20 år. 

Om du har inackorderingstillägg för att gå på en skola på annan ort har du inte rätt till skolkort. 

Kortet gäller för hela läsåret och en period in på nästkommande termin, det är därför viktigt att du behåller kortet även under sommaren.

Glömt skolkortet hemma

Om du har glömt ditt skolkort hemma får du själv bekosta dina resor.

Förlorat/Defekt skolkort

Om du tappar bort ditt skolkort anmäler du det här: Förlorat/defekt kort.

Kostnaden för förlorat kort är 100:-.

Har du ett defekt skolkort gäller samma rutiner som för förlorat kort, men du behöver inte betala för att få ett nytt. Under tiden du väntar på ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort som skickas till adressen du uppgivit när du anmält förlorat/defekt kort. Det nya skolkortet hämtas sedan på stadshuset i Kungälv.

Byter skola eller flyttar till annan kommun

Om du under pågående läsår byter till en gymnasieskola som ligger i en annan kommun anmäler du det här: Byte av skola.

Ditt skolkort kommer då att spärras och det nya kortet skickas till din folkbokföringsadress.

Om du flyttar till Kungälv eller av annan anledning börjar gymnasiet efter ordinarie skolstart kan du ansöka om kortet via epost: skolskjuts@kungalv.se. Ange namn, personnummer och vilken skola du går i. 

Frågor

Vid frågor om skolkort maila: skolskjuts@kungalv.se

 

Inte folkbokförd i Kungälv

Är du inte är folkbokförd i Kungälvs kommun, men går på Mimers Hus vänder du dig till din hemkommun som ansvarar för ditt skolkort.

Förlorat/Defekt skolkort

Förlorar du ditt skolkort vänder du dig till expeditionen på din skola för att få ett tillfälligt kort. För information om hur du spärrar ditt skolkort och beställer ett nytt hänvisar vi till din hemkommun.

  Sidan uppdaterades: