Busskort för gymnasiet

Här hittar du information om skolkort för dig som går i gymnasiet. Läs om vem som kan få skolkort och eller hur du gör om du förlorat skolkortet.

Vem har rätt till busskort? 

För att få ett skolkort i Kungälvs kommun krävs:

 • Att du är folkbokförd i Kungälv kommun.
 • Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Har ett avstånd på minst 6 kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan.

Efter sista antagningsbesked, i början på juli, hämtar vi information om vilken skola förstaårselever ska gå på och vilken skola andra- och tredjeårselever går på och jämför mot folkbokföringsadresser. Efter det gör vi en avståndsbedömning och alla som har 6 km eller mer till sin skola kommer att få ett busskort med den giltighet du behöver för att ta dig till din skola.

Bra att veta

 • Elever på Mimers hus hämtar sitt busskort i Stadshusets reception under perioden 15 augusti – 31 september 2022. Har du inte hämtat ut ditt kort under denna period så kommer det skickas tillbaka för kreditering och du får betala 100:- för ett nytt kort.
 • Du kan få skolkort som längst fram till vårterminen du fyllt 20 år.
 • Om du har inackorderingstillägg för att gå på en skola på annan ort har du inte rätt till skolkort. 
 • Kortet gäller för hela läsåret och en period in på nästa termin, det är därför viktigt att du behåller kortet även under sommaren.
 • För elever på gymnasiet gäller inte busskort för växelvis boende, utan gäller bara från din folkbokföringsadress.
 • Du får inte ersättning för elevresor på grund av funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet. Rätt till särskild skolskjuts finns bara inom grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Ansök om resor med särskild kollektivtrafik

Har du  ett giltigt beslut om färdtjänst och uppfyller kriteriet för studiestödslagen kan du ansöka om resor med den särskilda kollektivtrafiken (taxi).
Ansök om resor med särskild kollektivtrafik
Rätt till ersättning för elevresa/busskort gäller längst till och med det första kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år.

Vad gäller om jag:

 • Glömt skolkortet hemma?

Om du har glömt ditt skolkort hemma får du själv bekosta dina resor.

 • Tappat bort mitt skolkort, eller om skolkortet är sönder/defekt?

Du kan anmäla borttappad eller defekt skolkort. Kostnaden för förlorat skolkort är 100 kronor, du betalar inte för defekt skolkort. När du väntar på ditt nya kort får du ett tillfälligt skolkort som skickas till samma adress du uppgav i anmälan. Hämta ut det nya kortet på Stadshuset, Ytterbyvägen 2. 

 • Byter skola eller flyttar till annan kommun?

Om du under pågående läsår byter till en gymnasieskola som ligger i en annan kommun kan du anmäla bytet. Ditt skolkort kommer att spärras och det nya kortet skickas till din folkbokföringsadress.
Anmäl byte av skola
Om du flyttar till Kungälv eller av annan anledning börjar gymnasiet efter ordinarie skolstart kan du ansöka om kortet via E-post: skolskjuts@kungalv.se. Ange namn, personnummer och vilken skola du går i. 

 • Inte är folkbokförd i Kungälvs kommun?

Är du inte är folkbokförd i Kungälvs kommun, men går på Mimers Hus vänder du dig till din hemkommun som ansvarar för ditt skolkort.
Förlorar du ditt skolkort vänder du dig till Kundcenter i Stadshusets reception för att få ett tillfälligt kort. För information om hur du spärrar ditt skolkort och beställer ett nytt hänvisar vi till din hemkommun.

  Sidan uppdaterades: