Sveriges beredskap

Allt försvar i Sverige ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten och Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt land och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Civilförsvarets uppgift är att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer om totalförsvaret.

Höjd beredskap

För att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig kan regeringen besluta om höjd beredskap. Vid höjd beredskap kan även andra lagar än de som gäller i fredstid användas. Staten kan exempelvis ta över privat egendom som är särskilt viktig för totalförsvaret.

Vid höjd beredskap ska hela samhället gå samman för att möta en angripare och för att se till att det viktigaste fungerar. Det innebär att du vid höjd beredskap kan bli inkallad för att hjälpa till på olika sätt. Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal.

  Sidan uppdaterades: