Ormar

Du måste alltid ansöka om tillstånd för att ha orm i din bostad eller lokal om den ligger inom detaljplanerat område.

Regler som gäller för alla ormar

 • Du behöver tillstånd för att ha orm inom område med detaljplan.
 • Du får inte visa upp ormar på allmän plats.
 • Ormar ska förvaras i terrarier enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter.
 • Ormterrarier ska vara låsta.
 • Golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande vara ha säkerhetsnät eller andra anordningar som ser till att ormarna inte kan ta sig ut från lokaler där du har terrarier. Håll dörrar och fönster stängda. 

Relger för giftiga ormar

Terrarier ska:

 • stå i särskilt utrymme som inte får användas till något annat.
 • vara låsta när du som ägare inte är i rummet

Sätt upp skyltar och varningstexter

 • På varje terrarium ska det stå ormens artnamn och att terrariet innehåller giftorm.
 • Vid terrariet ska ditt tillstånd för orm vara uppsatt väl synligt.
 • På dörren till terrariets lokal ska det stå: Varning för giftorm. Obehöriga äger ej tillträde. Bett kan medföra fara.
 • Det ska finnas dokument om vilken behandling som kan krävas om någon blir biten och var eventuellt serum finns.

Regler för extremt giftiga ormar

Vissa giftormar är svåra att hantera och har väldigt starkt gift, det gör att de inte är lämpliga som husdjur. För att få tillstånd för dessa giftormar behövs bland annat att de förvaras i en specialtillverkad byggnad.

Arter du inte får ha i byggnad som innehåller bostäder

 • Grå trädorm (Thelotornis kirtland)
 • Boomslang (Dispholidus typus)
 • Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
 • Mojave skallerorm (Crotalus scutulatus)
 • Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
 • Pufform (Bitis arientans)
 • Russels huggorm (Vipera russelli)
 • Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
 • Gabonhuggorm (Bitis gobonica)
 • Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
 • Samtliga Elapider (kobror, mambor, taipan, havsormar, australiska giftsnokar)

Ytterligare arter kan tillkomma på denna lista vartefter de blir aktuella.

Ansök om tillstånd för orm

Du måste alltid ansöka om tillstånd för att ha orm i din bostad eller lokal om den ligger inom detaljplanerat område.

Hur mycket kostar det?

Läs kommunens taxa för mer information om handläggningsavgifter. 
Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen  

Kontroll och tillsyn 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland om du har frågor om tillstånd, djur som behandlas illa och andra frågor. 
Besök Länsstyrelsens hemsida

Lokal föreskrift

Kommunfullmäktiges lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 

  Sidan uppdaterades: