Boendemiljö

Misstänker du att du har fått en allergisk reaktion?

Meddela oss om du fått en allergisk reaktion av mat som du köpt eller ätit i Kungälvs kommun.

Misstänker du att du har blivit matförgiftad?

Meddela oss så snart som möjligt om du misstänker matförgiftning!

automatisk biltvätt

Biltvätt

Gör ett aktivt miljöval och tvätta bilen i en biltvätt.

Blomlådor och trafiksäkerhet

Kör bilisterna för snabbt på din bostadsgata? Ansök om att få ställa ut blomlådor.

""

Bostadsanpassningsbidrag

Kontantbidrag för att göra ändringar i bostaden.

Djur

Hantering av produktionsdjur, omhändertagande av vilda djur och husdjur.

Fukt och mögel

Undvik fuktproblem i bostaden.

Hiss

Ansvar och kontroll av motordriven anordning, till exempel hiss.

Häckar, buskage, sikt och framkomlighet

Dina träd, buskar och växter får inte hindra sikten.

Ljudnivå, buller

Ljud från fläktar, grannar eller musik från verksamhet.

Luftkvalitet

Miljö- och hälsoeffekter och kontroll av luftkvalitet med mera.

Lämna klagomål på livsmedelshantering

Lämna in ditt klagomål via formuläret på denna sida.

Lämna tips om trängsel

Information om smittskyddslagen och trängselanmälan.

Radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning.

Rökfria miljöer

Störs du av någon annans rökning?

Sanda, städa & skotta - Ditt ansvar som fastighetsägare

Fastighetsägarens ansvar för sandning, skottning och städning av gångbana.

Sotning och brandskyddskontroll

Minska risken för bränder med regelbunden sotning.

Störande lukt i bostaden

Information om vanliga orsaker och vem du kontaktar.

Temperatur och drag

Är det för varmt eller för kallt i lägenheten?

Träd och grenar

Beskärning eller röjning av träd eller buskar på kommunens mark.

Ventilation i bostad och lokal

Kontrollera ventilationen i ditt hem eller verksamhetslokal.