Boendemiljö

Misstänker du att du har fått en allergisk reaktion?

Meddela oss om du fått en allergisk reaktion av mat som du köpt eller ätit i Kungälvs kommun.

Misstänker du att du har blivit matförgiftad?

Meddela oss så snart som möjligt om du misstänker matförgiftning!

automatisk biltvätt

Biltvätt

Gör ett aktivt miljöval och tvätta bilen i en biltvätt.

Blomlådor används som farthinder

Blomlådor och trafiksäkerhet

Kör bilisterna för snabbt på din bostadsgata? Ansök om att få ställa ut blomlådor.

""

Bostadsanpassningsbidrag

Kontantbidrag för att göra ändringar i bostaden.

Brandskydd, sotning och brandskyddskontroll

Minska risken för bränder med regelbunden sotning.

Djur

Hantering av produktionsdjur, omhändertagande av vilda djur och husdjur.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Undvik att hindra sikt och framkomlighet utanför din tomt.

Fukt och mögel

Undvik fuktproblem i bostaden.

Hiss

Ansvar och kontroll av motordriven anordning, till exempel hiss.

Ljudnivå, buller

Ljud från fläktar, grannar eller musik från verksamhet.

Luftkvalitet

Miljö- och hälsoeffekter och kontroll av luftkvalitet med mera.

Lämna klagomål på livsmedelshantering

Lämna in ditt klagomål via formuläret på denna sida.

Radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning.

Rökfria miljöer

Störs du av någon annans rökning?

Störande lukt i bostaden

Information om vanliga orsaker och vem du kontaktar.

Ta ner träd och grenar

Beskärning , röjning och nedtagning av träd eller buskar på kommunens mark.

Temperatur och drag

Är det för varmt eller för kallt i lägenheten?

Ventilation i bostad och lokal

Kontrollera ventilationen i ditt hem eller verksamhetslokal.