Boendemiljö

Misstänker du att du har fått en allergisk reaktion?

Meddela oss om du fått en allergisk reaktion av mat som du köpt eller ätit i Kungälvs kommun

automatisk biltvätt

Biltvätt

Gör ett aktivt miljöval och tvätta bilen i en biltvätt.

Blomlådor och trafiksäkerhet

Kör bilisterna för snabbt på din bostadsgata? Ansök om att få ställa ut blomlådor

""

Bostadsanpassningsbidrag

Kontantbidrag för att göra ändringar i bostaden

Djur

Hantering av produktionsdjur, omhändertagande av vilda djur och husdjur

Fukt och mögel

Se till att det inte blir fuktproblem i bostaden

Hiss

Ansvar och kontroll av motordriven anordning, till exempel hiss

Häckar, buskage, sikt och framkomlighet

Dina träd, buskar och växter får inte hindra sikten

Ljudnivå, buller

Ljud från fläktar eller liknande, grannar eller musik från verksamhet

Luftkvalitet

Kontroll av luftkvalitet med mera

Lämna tips om trängsel

Smittskyddslag, trängselanmälan

Misstänker du att du har blivit matförgiftad?

Meddela oss så snart som möjligt om du misstänker matförgiftning!

Radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning

Rökfria miljöer

Störs du av någon annans rökning?

Sandning, skottning, renhållning av gångbana - för fastighetsägare

Fastighetsägare ansvarar även för en del av gångbanan utanför sin tomtgräns

Sotning

Sotning görs bland annat för att minska risken för bränder

Störande lukt i bostaden

Vanliga orsaker och vem som kan kontaktas

Temperatur och drag

Är det för varmt eller för kallt i lägenheten?

Träd och grenar

Beskärning eller röjning av träd eller buskar på kommunens mark

Ventilation i bostad och lokal

Kontrollera ventilationen