Boendemiljö

Misstänker du att du har fått en allergisk reaktion?

Meddela oss om du fått en allergisk reaktion av mat som du köpt eller ätit i Kungälvs kommun

Misstänker du att du har blivit matförgiftad?

Meddela oss så snart som möjligt om du misstänker matförgiftning!

automatisk biltvätt

Biltvätt

Gör ett aktivt miljöval och tvätta bilen i en biltvätt.

Blomlådor och trafiksäkerhet

Kör bilisterna för snabbt på din bostadsgata? Ansök om att få ställa ut blomlådor

""

Bostadsanpassningsbidrag

Kontantbidrag för att göra ändringar i bostaden

Djur

Hantering av produktionsdjur, omhändertagande av vilda djur och husdjur

Fukt och mögel

Se till att det inte blir fuktproblem i bostaden

Hiss

Ansvar och kontroll av motordriven anordning, till exempel hiss

Häckar, buskage, sikt och framkomlighet

Dina träd, buskar och växter får inte hindra sikten

Ljudnivå, buller

Ljud från fläktar eller liknande, grannar eller musik från verksamhet

Luftkvalitet

Kontroll av luftkvalitet med mera

Lämna klagomål på livsmedelshantering

Lämna in ditt klagomål via formuläret på denna sida.

Lämna tips om trängsel

Smittskyddslag, trängselanmälan

Radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning

Rökfria miljöer

Störs du av någon annans rökning?

Sanda, städa & skotta - Ditt ansvar som fastighetsägare

Här kan du läsa om fastighetsägarens ansvar för sandning, skottning och städning av gångbana

Sotning och brandskyddskontroll

Minska risken för bränder med regelbunden sotning.

Störande lukt i bostaden

Vanliga orsaker och vem som kan kontaktas

Temperatur och drag

Är det för varmt eller för kallt i lägenheten?

Träd och grenar

Beskärning eller röjning av träd eller buskar på kommunens mark

Ventilation i bostad och lokal

Kontrollera ventilationen