Frågor och svar om fastighetsnära insamling

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar om fastighetsnära insamling, fyrfackskärl och tvåfackskärl.

Innehåll på sidan

 Frågor och svar om fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial

Frågor och svar om fyrfackskärl

Frågor och svar om tvåfackskärl

Frågor och svar om de hushåll som kommer få annan lösning för fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial

 

Frågor och svar om fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial

Vad innebär fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial?
FNI innebär fastighetsnära insamling av förpackningar i papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas så nära fastighet som möjligt.

Varför införs ett nytt insamlingssystem?
Från och med den 1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för insamlingen av förpackningar, och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört i alla kommuner. I Kungälv kommer det att ske 2024. Den fastighetsnära insamlingen innebär att alla ska sortera sitt förpackningsavfall så nära fastigheten som möjligt.

Vem kommer få det nya insamlingssystemet?
Tömningen av de nya kärlen kräver större bilar, vilket ställer krav på framkomlighet och farbar väg. För att veta var bilen kan köra har kommunen inventerat alla hämtställen. Om vägen inte är framkomlig till din fastighet kommer du få en annan lösning för hur du ska kunna sortera dina förpackningar fastighetsnära.

Vad kostar det att få fastighetsnära insamling?
Det kommer att vara kostnadsfritt. Det blir både en vinst för dig och miljön att sortera.

Vad är miljövinsten med fastighetsnära insamling av förpackningar?
Miljövinsten med fastighetsnära insamling är både att sorteringen av förpackningar blir högre. Fastighetsnära insamling finns i ett flertal kommuner och baserat på den statistik från kommuner som redan har fastighetsnära insamling visat att mängden restavfall blir mindre och de sorterade förpackningarna blir högre när insamlingen är nära till hands.

Läs mer på avfallsverige.se

Kommer ni ta bort återvinningsstationerna när den fastighetsnära insamling införs?
Nej, kommunens ambition är att återvinningsstationerna ska vara kvar där det är möjligt men kommunen kommer utvärdera löpande om någon av återvinningsstationerna kan tas bort på sikt.

Kan jag lämna mina förpackningar på återvinningsstationerna istället?
Det är obligatoriskt med förpackningsinsamling. Kommunen har tagit ett beslut att införa fastighetsnära insamling, ett beslut som är grundat i lagstiftning. Men förpackningsinsamlingen kommer inte kosta något extra, utan bara göra det lättare för dig att sortera ditt avfall, en vinst för dig och miljön. Om kärlet inte räcker till har du fortfarande möjligheter att lämna förpackningar på återvinningsstationerna.

Kommer jag kunna sortera tidningar med den fastighetsnära insamlingen?
Nej, tidningar ska precis som tidigare sorteras på återvinningsstationerna.

Vad händer om jag sorterar fel?
Om du sorterar fel kommer ditt kärl inte att tömmas. Du behöver i så fall själv plocka ur det felsorterade avfallet inför nästa tömning. Det finns också möjlighet att mot en kostnad beställa en extratömning. Du behöver i så fall plocka ur det felsorterade avfallet inför extratömningen. En felsorteringsavgift kan tillkomma.

Vad händer om mina kärl inte står framme på tömningsdagen?
Om kärlet inte står på sin uppställningsplats på hämtningsdagen kommer det inte att bli tömt. Du kan antigen vänta på nästa tömningsdag eller beställa en extratömning mot en kostnad.

Kommer jag ha kvar mina mat- och restavfallskärl?
Ja, du kommer ha kvar dina mat- och restavfallskärl.

Kan jag välja att inte ha fastighetsnära insamling?
Det är obligatoriskt med förpackningsinsamling. Kommunen har tagit ett beslut att införa fastighetsnära insamling, ett beslut som är grundat i lagstiftning. Förpackningsinsamlingen kommer inte kosta något extra för enskild abonnent.

Om kärlet inte räcker till har du fortfarande möjlighet att lämna förpackningar på återvinningsstationerna.

Är det lönt att källsortera?
Ja, det är lönt att källsortera. När du sorterar ditt avfall bidrar du till en mer hållbar användning av jordens resurser och minskar förbränningen av sopor. Dessutom sker din förpackningshämtning utan kostnad.

Visste du att

  • Att koldioxidutsläppet minskar med 2 kilo om du återvinner 1 kilo plast jämfört med nytillverkning av plast
  • Återvinning av en glasflaska ger tillräckligt mycket med energi för att hålla en glödlampa tänd i 4 timmar
  • Du sparar pengar genom att sortera ut förpackningar? Genom att minska mängden restavfall minskar även vikten på ditt restavfall och viktavgiften

Jag bor i en annan kommun eller annat land och kommer inte ha möjlighet att hämta mitt kärl förrän i sommar. Hur blir det för mig?Ditt förpackningskärl placeras intill befintliga kärl vid utsättning av kärlet. Du behöver dra fram kärlet till farbar väg inför tömning. Du ska ha fått information om var kärlet ska stå inför sommarsäsongen postat till din folkbokföringsadress. Detta gäller bara boende i annan kommun eller annat land. Har du inte fått information om var kärlet ska stå inför tömning är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.

Är du helårsboende i Kungälv och har en fritidsbostad i kommunen har kärlet ställts på platsen där det ska stå på inför tömning.

Vilka mått har metallbehållaren?
Den tillhörande metallbehållaren rymmer totalt 30 L. Dimensionerna för metallbehållaren är: bredd 32 cm, djup 35 cm och höjd 48,5 cm. Behållaren går även att låsa med hjälp av handtaget.

Frågor och svar om fyrfackskärl

Varför valdes fyrfackskärl som insamlingssystem?
Den nya lagstiftningen innebär att du ska kunna sortera ut fem förpackningsslag, papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas. I ett fyrfackskärl finns plats för fyra fraktioner som kan hämtas samtidigt. Du behöver med andra ord inte separata kärl för dina förpackningar. Dock samlas metallförpackningarna samlas in i en separat behållare. Systemet ökar både insamlingen av förpackning, skapar renare förpackningsfraktioner och minskar restavfallet.

Hur vet jag att vilket kärl är mitt?
På ditt kärl finns en etikett med den adress och fastighetsbeteckning som kärlet tillhör.

Hur avgörs vilka fastigheter som får sitt fyrfackskärl vid större väg och vilka som får sitt fyrfackskärl vid fastigheten?
Hämtningen av avfallet kommer ske på närmaste farbar väg. Farbar väg innebär att vägen är framkomlig för renhållningsfordonet och att det finns tillräckliga vändningsmöjligheter vid återvändsgata.

Vad innebär det att dragvägen ska bestå av hårdgjord yta?
För att kärlet ska kunna rullas fram krävs det att dragvägen är hårdgjord. Detta innebär att kärlet ska kunna dras fram utan några hinder. En hårdgjord dragväg är antingen hårt packad sand, asfalt och plattor. Grusgångar räknas ej som hårdgjord yta.

Om du exempelvis har grusång ska du ställa ditt kärl så nära platsen som sopbilen kan stanna som möjligt, eller göra ytan hårdgjord.

Kan jag välja en annan indelning på facken eller får jag ta ut insatsen?
Nej, det kan du inte, indelningen är samma för alla. Om indelningen ändras töms inte fraktionerna rätt i sopbilen. Du får inte heller ta ut insatsen.

Jag betalar för dragväg på mina mat- och restavfallskärl, kan jag även göra det på mitt fyrfackskärl?
Ja, dragväg gäller även för förpackningar som för mat- och restavfallskärlet.

Går det att få mindre kärl?
Nej.

Jag delar eller vill dela kärl med min granne, vad gäller för mig?
Du kommer att få ett eget fyrfackskärl. Om ni vill dela förpackningskärlen behöver ni skicka in en ny ansökan.

Vad händer om mitt kärl inte står framme?
Om kärlet inte står på sin uppställningsplats på hämtningsdagen kommer det inte att bli tömt. Du kan antigen vänta på nästa tömningsdag eller beställa en extratömning mot en kostnad.

Vad ska jag göra om jag inte får plats med mina förpackningskärl?
Det är lagkrav på fastighetsnära insamling av förpackningar men det är kostnadsfritt för dig. Du behöver inte ha förpackningskärlet framställt hela tiden, det räcker om du ställer fram kärlet inför tömning. Det finns också möjlighet att dela kärl med grannen.

 

Frågor och svar om tvåfackskärl

Varför får jag två tvåfackskärl i stället för ett fyrfackskärl?
Tömningen av fyrfackskärlet kräver större bilar, vilket ställer krav på framkomlighet och farbar väg. För att veta vart bilen kan köra har kommunen inventerat alla hämtställen. Tyvärr är inte framkomligheten till ditt hushåll tillräcklig för fyrfacksbilen, och därför får du i stället få två tvåfackskärl för din förpackningsinsamling.

Kan jag välja en annan indelning på facken eller får jag ta ut insatsen?
Nej, det kan du inte, indelningen är samma för alla. Om indelningen ändras töms inte fraktionerna rätt i sopbilen. Du får inte heller ta ut insatsen.

Jag betalar för dragväg på mina mat- och restavfallskärl, kan jag även göra det på mitt tvåfackskärl?
Ja, dragväg gäller även för förpackningar som för mat- och restavfallskärlet.

Går det att få mindre kärl?
Nej.

Jag delar eller vill dela kärl med min granne, vad gäller för mig?
Du får få två egna tvåfackskärl. Om ni vill dela förpackningskärlen behöver ni skicka in en ny ansökan.

Vad händer om mitt kärl inte står framme?
Om kärlet inte står på sin uppställningsplats på hämtningsdagen kommer det inte att bli tömt. Du kan antigen vänta på nästa tömningsdag eller beställa en extratömning mot en kostnad.

Vad ska jag göra om jag inte får plats med mina förpackningskärl?
Det är lagkrav på fastighetsnära insamling av förpackningar men det är kostnadsfritt för dig. Du behöver inte ha förpackningskärlet framställt hela tiden, det räcker om du ställer fram kärlet inför tömning. Det finns också möjlighet att dela kärl med grannen.

 

Frågor och svar om de hushåll som kommer få annan lösning för fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial

När får jag veta vad jag kommer få för avfallslösning?
Under 2024 kommer du bli kontaktad för att komma fram till vilken typ avfallslösning som du kommer att få.

Varför kan ni hämta mina mat- och restavfallskärl men inte ge mig möjlighet att sortera fastighetsnära?
Det krävs andra renhållningsfordon för att tömma fyrfackskärlen, vilket ställer högre krav på framkomligheten till fastigheten.

Varför kan inte min fastighet få samma fyrfackskärl eller tvåfackskärl?
För att få fyr- eller tvåfackskärl behövs farbar väg. Kungälvs kommun har varierande terräng, och för att kunna tömma ett fyr- eller tvåfackskärl behöver renhållningsfordonen kunna ta sig fram och tyvärr finns inte den typen av framkomlighet som behövs till alla fastigheter.

  Sidan uppdaterades: