Lekplats på Dannemarksgatan

Lekplatsen ligger i nedre Tega på Dannemarksgatan i Ytterby. Här finns fina ytor som är utmärkta för picnic och umgänge. Här finns parkbänk och sopkärl.

Lekplatsen är utrustad med:

  • Enkelgungor
  • Kompisgunga (fågelbogunga)
  • Under gungorna finns sand. 
  Sidan uppdaterades: