Dannemarkens lekplats

I Ytterby hittar du en fin lekplats med härlig utsikt.

Lekplatsen ligger i nedre Tega på Dannemarksgatan i Ytterby. Här finns fina ytor som är utmärkta för picknick och umgänge. Här finns parkbänk och sopkärl.

Hitta bästa cykelväg till lekplatsen

Hitta närmsta parkering till lekplatsen

På lekplatsen finns:

  • Enkelgungor
  • Babygunga
  • Kompisgunga (fågelbogunga)
  • Under gungorna finns sand
  Sidan uppdaterades: