Rehabilitering

Rehabenheten är en del av kommunens hemsjukvård. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få. Målet är att du som drabbats av en sjukdom, skada eller ett förändrat hälsotillstånd ska kunna bibehålla, förbättra eller återfå funktioner som underlättar i vardagen.

I de hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för ingår rehabilitering och habilitering på basnivå för personer över 18 år. För personer upp till 18 års ålder är det Regionen som har huvudansvaret för habilitering.

På Rehabenheten arbetar legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter samt rehabassistent. Vi samarbetar i team med andra yrkeskategorier för att kunna stötta dig på bästa sätt. En del insatser utförs även av omvårdnadspersonal efter bedömning och delegering eller instruktion av legitimerad personal.

Du kan bland annat få hjälp med

  • Individuellt anpassad träning av till exempel förflyttning och trappgång
  • Träning av dagliga aktiviteter som till exempel toalettbesök och klädsel
  • Att prova ut hjälpmedel
  • Bedömning och intyg för bostadsanpassningsansökan
  • Råd och stöd till dig, dina anhöriga och den vårdpersonal som hjälper dig

Kontakta Rehabenheten i Hemsjukvården:

Dagtid helgfria vardagar, telefon: 0303–239831
Det finns möjlighet att lämna ett röstmeddelande

Biståndsenhet/ biståndshandläggare

 

  Sidan uppdaterades: