Hjälpmedel

Kommunens hemsjukvård kan föreskriva hjälpmedel utifrån ditt behov.

Rehabenheten

Du med funktionshinder kan få individuellt utprovade hjälpmedel för att klara vardagliga aktiviteter. Exempel på hjälpmedel är rullator, toalettstolsförhöjning och badbräda. Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt och lämnas tillbaka när behovet inte finns längre.

Det är personer som har hemsjukvård eller bor på biståndsbedömda boenden som kan få denna hjälp via kommunen. Övriga medborgare vänder sig till valfri rehabmottagning inom vårdval Rehab, här lämnar du även tillbaka förskrivna hjälpmedel. 

Kontakta oss

Kundcenter, fråga efter Rehabenheten 0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: