Säkerhet och trygghet

Kungälvs kommun arbetar i samverkan med polis och räddningstjänst för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Som medborgare har du också stor möjlighet att påverka säkerheten och tryggheten för dig själv och dina närmaste.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår trygghet, säkerhet och självständighet. Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Du kan drabbas av olyckor eller utsättas för brott som vänder din vardag upp och ner. Även om inte allt kan förutses eller skydda sig mot finns det saker som du kan göra för att minska riskerna och vår sårbarhet. Precis som dina anhöriga eller samhälle, företag och föreningar.

Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här.

En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Om du är förberedd kan du göra vardagen tryggare för dina närmaste och bidrar till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning.

  Sidan uppdaterades: