Säkerhet och trygghet

Kungälvs kommun arbetar i samverkan med polis och räddningstjänst för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Som medborgare har du också stor möjlighet att påverka säkerheten och tryggheten för dig själv och dina närmaste.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår trygghet, säkerhet och självständighet. Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Du kan drabbas av olyckor eller utsättas för brott som vänder din vardag upp och ner. Även om inte allt kan förutses eller skydda sig mot finns det saker som du kan göra för att minska riskerna och vår sårbarhet. Precis som dina anhöriga eller samhälle, företag och föreningar.

Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här.

En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Om du är förberedd kan du göra vardagen tryggare för dina närmaste och bidrar till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning.

Kungälvs kommun och polisen samarbetar och samverkar utifrån en modell som kallas Trygg i Kungälv. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och att öka förtroendet i samhället.

Här kan du läsa mer om trygghetsarbetet

Din vardag kan vändas upp och ner

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Samhällets resurser måste gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme och att kunna ta emot viktig information. . Läs mer på msb:s webbplats

Tänk om...

  • värmen försvinner
  • det blir svårt att laga och förvara mat
  • mat och andra varor kan ta slut i affärerna 
  • det kommer inget vatten i kranen eller toaletten

Eller...

  • det går inte att tanka
  • betalkort och bankomater fungerar inte
  • mobilnät och internet fungerar inte
  • kollektivtrafik och andra transporter står stilla
  • det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning

Den här filmen visades under Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kampanj

 
  Sidan uppdaterades: