Rollsbo Västerhöjd

Byggprojektets namn: Rollsbo Västerhöjd
Detaljplan: Detaljplan för verksamheter Rollsbo Västerhöjd vann laga kraft 2020-03-04
Planerad byggtid: 2020 – 2030
Exploatör: Bokab (Bohusläns kommunala exploateringsaktiebolag) och Ytterbygg AB
Byggprojektledare Rollsbomotet Västra: Mikael Nilson
Projektledare Kungälv: Emelie Skarp
Status / händer just nu: Byggnation av verksamheter och allmän plats.


Aktuellt

2024-01-30
Ny cirkulationsplats vid Rollsbomotet västra byggs för att höja trafiksäkerheten. Klar under kvartal 1 2024.

Byggnation pågår på flera tomter.

Om projektet

Nytt verksamhetsområde byggs i anslutning till befintliga verksamheter i Rollsbo. Bokab har sålt alla sina tomter i området. Ytterbygg AB bygger och hyr ut lokaler etappvis inom sin fastighet. Cirkulationsplatser har byggts vid Rollsbomotet för att höja trafiksäkerheten.

Länkar till byggherrar

Ytterbygg AB

Bokab

  Sidan uppdaterades: